Skorzystaj z Programu

140

359 502 146,68 zł

9,15%

Dowiedz się więcej o programie

Sukcesy projektów

Rewitalizacja Bulwaru nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastuktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne

Dofinansowanie z UE: 4 213 088,96 zł Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE

Efekty działań

1030 projektów LRPO
1441 projektów POKL
170 000 uczestników projektów POKL