Poznaj zasady działania Programu

Dla kogo jest Program?

Sprawdź, kto może skorzystać z Programu - bezpośrednio lub pośrednio.

Na co można uzyskać wsparcie?

Dowiedz się, w jakich dziedzinach można realizować projekty finansowane ze środków Programu.

Finansowanie

Z jednego, wspólnego Programu wspierane będą projekty „miękkie" i „twarde".

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne-wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT).