Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa Lubuskiego. Jednostki, którym powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej umiejscowione są w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Są to:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zadania departamentu: sporządzanie dokumentów i wytycznych dotyczących perspektywy 2014-2020, koordynacja prac związanych z zarządzaniem RPO – Lubuskie 2020.

Departament Programów Regionalnych

Zadania departamentu związane są z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadania departamentu związane  z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zadania Departamentu: sporządzanie dokumentów i wytycznych dotyczących perspektywy 2014-2020, koordynacja prac związanych z zarządzaniem RPO – Lubuskie 2020

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój B.5

65-043 Zielona Góra

sekretariat.diz@lubuskie.pl

68 45 65 171

68 45 65 172

68 45 65 278 (fax)

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

 

Kierownictwo Departamentu

Sylwia Pędzińska - Dyrektor Departamentu

Monika Zielińska - Zastępca Dyrektora Departamentu

Agnieszka Zatorska - Zastępca Dyrektora Departamentu

Małgorzata Mizera-Wołowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu

 

 

DIZ.VIII Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych

Małgorzata Niedziela - Główny specjalista,

Agnieszka Chmielarska - Pomoc administracyjna,

sekretariat.diz@lubuskie.pl

 

DIZ.I Wydział Zarządzania RPO

Małgorzata Seńków - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 170, m.senkow@rpo.lubuskie.pl

Marta Czarnecka-Susłowicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 258, m.czarnecka@rpo.lubuskie.pl

Mirosława Dudarska - Główny specjalista, tel. 68 45 65 173, m.dudarska@rpo.lubuskie.pl

Jan Rzeszotnik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 258, j.rzeszotnik@rpo.lubuskie.pl

Jolanta Feruś - Główny specjalista, tel. 68 45 65 583, j.ferus@rpo.lubuskie.pl

Aleksander Jodkowski - Główny specjalista, tel. 68 45 65 173, a.jodkowski@rpo.lubuskie.pl

Kamila Krupa - Główny specjalista, tel. 68 45 65 583, k.krupa@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Babik-Sobień - Główny specjalista, tel. 68 45 65 110, k.babik-sobien@rpo.lubuskie.pl

Kamila Szczepańczyk - Główny specjalista

 

DIZ.II Wydział Finansowy

Barbara Der - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 160, b.der@rpo.lubuskie.pl

Barbara Daleka - Główny specjalista, tel. 68 45 65 175, b.daleka@rpo.lubuskie.pl

Renata Klauza - Główny specjalista, tel. 68 45 65 129, r.klauza@rpo.lubuskie.pl

Angelika Kociołek - Główny specjalista, tel. 68 45 65 754, a.kociolek@rpo.lubuskie.pl

Paulina Makuch - Inspektor, tel. 68 45 65 754, p.makuch@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Prządka - Główny specjalista, tel. 68 45 65 174, k.przadka@rpo.lubuskie.pl

Anna Jakubiszak - Główny specjalista, tel. 68 45 65 168, a.jakubiszak@rpo.lubuskie.pl

Blanka Dąbrowska-Widz - Podinspektor, tel. 68 45 65 758, b.dabrowska@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.III Wydział Monitorowania i Ewaluacji

Halina Bekulard-Saletnik - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 177, h.bekulard@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Witkiewicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 166, m.witkiewicz@rpo.lubuskie.pl

Krystyna Górnicka - Główny specjalista, tel. 68 45 65 166, k.gornicka@rpo.lubuskie.pl

Radosław Wędrychowicz - Inspektor, tel. 68 45 65 167, r.wedrychowicz@rpo.lubuskie.pl

Daniel Mackiewicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 167, d.mackiewicz@lubuskie.pl

 

DIZ.IV Wydział Informacji i Promocji

Paweł Siarkiewicz - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 311, p.siarkiewicz@rpo.lubuskie.pl

Wojciech Königsberg - Główny specjalista, tel. 68 45 65 521, w.konigsberg@rpo.lubuskie.pl

Krzysztof Krasowski - Główny specjalista, tel. 68 45 65 521, k.krasowski@rpo.lubuskie.pl

Łukasz Cyruk - Główny specjalista, tel. 68 45 65 251, l.cyruk@rpo.lubuskie.pl

Marta Nieradka - Główny specjalista, tel. 68 45 65 119, m.nieradka@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Domasz-Domaszewicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 151, m.domasz-domaszewicz@rpo.lubuskie.pl

Daniel Szurka - Pomoc administracyjna, d.szurka@lubuskie.pl

 

DIZ.V Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej

Tomasz Kosowicz - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 107, t.kosowicz@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Jakubik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 108, k.jakubik@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Szkoda - Główny specjalista, tel. 68 45 65 108, a.szkoda@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Żmuda-Kijowska - Główny specjalista, tel. 68 45 65 109, a.zmuda@rpo.lubuskie.pl

Marta Sitarz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 109, m.sitarz@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.VI Wydział Planowania Strategicznego

Marta Kolczyńska - Kierowniczka, Główny specjalista, tel. 68 45 65 455,   m.kolczynska@rpo.lubuskie.pl

Renata Piosik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 176, r.piosik@lubuskie.pl

Jacek Dobrowolski - Główny specjalista, tel. 68 45 65 254, j.dobrowolski@lubuskie.pl

Adrian Mirosławski - Główny specjalista, tel. 68 45 65 463, a.miroslawski@lubuskie.pl

Arkadiusz Barylak - Główny specjalista, tel. 68 45 65 176, a.barylak@rpo.lubuskie.pl

Tomasz Przybyła - Główny specjalista, tel. 68 45 65 455, t.przybyla@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.VII  Wydział ds. Certyfikacji

Magdalena Augustyn – Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 755, m.augustyn@lubuskie.plm.jagoda@lubuskie.pl

Małgorzata Drapińska-Makarowicz – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 185, m.makarowicz@lubuskie.pl

Małgorzata Mankiewicz-Sztyma – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 165, m.sztyma@lubuskie.pl

Ewelina Piątkiewicz – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 195, e.piatkiewicz@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Wielgosz– Inspektor, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 195, k.wielgosz@rpo.lubuskie.pl

Dagmara Utracka – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 195, d.utracka@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.IX  Stanowisko ds. Systemu Informatycznego

Maciej Budziszewski - Główny specjalista, tel. 68 45 65 753, m.budziszewski@rpo.lubuskie.pl

 

2. Departament Programów Regionalnych

Zadania departamentu związane są z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój 33

65-043 Zielona Góra sekretariat.dfr@lubuskie.pl

68 45 65 100, 68 45 65 106

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15 30

 

Kierownictwo Departamentu

Marek Kamiński - Dyrektor Departamentu

Rajmund Binek - Zastępca Dyrektora Departamentu

Daniel Roguski - Zastępca Dyrektora Departamentu

Agata Wdowiak - Zastępca Dyrektora Departamentu

 

 

Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych

Sylwia Nowacka - Główny specjalista, 68 45 65 100, 68 45 65 106, fax - 101

Iwona Goj - Podinspektor, 68 45 65 100, 68 45 65 106, fax - 101

Dariusz Michalak - Pomoc administracyjna, 68 45 65 150

sekretariat.dfr@lubuskie.pl

 

 

DFR.I Stanowisko ds. systemów informatycznych

Grzegorz Prucnal - Główny specjalista, 68 45 65 116, g.prucnal@rpo.lubuskie.pl

Piotr Raczykowski - Główny specjalista, 68 45 65 115, p.raczykowski@rpo.lubuskie.pl

 

 

DFR.II Wydział Instrumentów Finansowych

Edyta Jenek - Kierownik Wydziału, 68 45 65 162, e.jenek@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Bidiak-Brąś - Główny specjalista, 68 45 65 136, k.bidiak-bras@rpo.lubuskie.pl

Ilona Howis – Inspektor, 68 45 65 883, i.howis@rpo.lubuskie.pl

Barbara Lubin-Tatarek - Główny specjalista, 68 45 65 182, b.lubin@rpo.lubuskie.pl

Iwona Zbroniec - Główny specjalista, 68 45 65 880 i.zbroniec@rpo.lubuskie.pl

 

 

DFR.III Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

Katarzyna Wasilewska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 756, k.wasilewska@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Ogorzałek - Główny specjalista, 68 45 65 161, a.ogorzałek@rpo.lubuskie.pl

Barbara Walewska - Główny specjalista, 68 45 65 144, b.walewska@rpo.lubuskie.pl

Dagna Bogaczyk - Główny specjalista, 68 45 65 145, d.bogaczyk@rpo.lubuskie.pl

Iwona Chamera - Główny specjalista, 68 45 65 180, i.chamera@rpo.lubuskie.pl

Justyna Szczepaniak - Główny specjalista, 68 45 65 118, j.szczepaniak@rpo.lubuskie.pl

Kamila Kaziów Laskowska - Główny specjalista, 68 45 65 124, k.kaziow@rpo.lubuskie.pl

Leszek Kucz – Główny specjalista, 68 45 65 786, l.kucz@rpo.lubuskie.pl

Lidia Kłobut - Główny specjalista, 68 45 65 117, l.klobut@rpo.lubuskie.pl

Lidia Olszewska - Główny specjalista, 68 45 65 127, l.olszewska@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Salak - Główny specjalista, 68 45 65 154, m.salak@rpo.lubuskie.pl

Mariusz Graczyk - Główny specjalista, 68 45 65 143, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl

Marta Szumacher - Główny specjalista, 68 45 65 190, m.szumacher@rpo.lubuskie.pl

Paweł Pawlak - Inspektor, 68 45 65 766, 68 45 65 766, p.pawlak@rpo.lubuskie.pl

 

 

DFR.IV. Wydział Rozliczeń Inwestycji Publicznych

Krzysztof Hrechorecki - Kierownik Wydziału, 68 45 65 131, k.hrechorecki@rpo.lubuskie.pl

Anna Antkowiak-Łojko - Głowny specjalista, 68 45 65 113, a.antkowiak-lojko@rpo.lubuskie.pl

Anna Dobrowolska - Główny specjalista, 68 45 65 137, a.dobrowolska@rpo.lubuskie.pl

Marta Jankowiak-Romanowska - Główny specjalista, 68 45 65 122, m.jankowiak@rpo.lubuskie.pl

Karolina Rachwał - Główny specjalista, 68 45 65 222, k.rachwal@rpo.lubuskie.pl

Krzysztof Blajer - Główny specjalista, 68 45 65 222, k.blajer@rpo.lubuskie.pl

Marta Macutkiewicz - Główny specjalista, 68 45 65 222, m.macutkiewicz@rpo.lubuskie.pl

Karolina Sieracka - Inspektor, 68 45 65 194, k.sieracka@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Skrzyczewska - Główny specjalista, 68 45 65 141, a.skrzyczewska@rpo.lubuskie.pl

Dariusz Tarnas - Główny specjalista, 68 45 65 196,  d.tarnas@rpo.lubuskie.pl

Anna Szmaglińska - Inspektor, 68 45 65 141, a.szmaglinska@rpo.lubuskie.pl

Anna Maria Pikula - Inspektor, am.pikula@rpo.lubuskie.pl

Daria Szymczak - Inspektor, 68 45 65 189, d.szymczak@rpo.lubuskie.pl

Anna Pluskota - Główny specjalista, 68 45 65 759, a.pluskota@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Durajska - Główny specjalista, 68 45 65 194, k.durajska@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Świątkowska-Urban - Główny specjalista, 68 45 65 787, k.swiatkowska-urban@rpo.lubuskie.pl

Joanna Huczek - Inspektor, 68 45 65 141, j.huczek@rpo.lubuskie.pl

 

 

DFR.V Wydział Prawny i Zarządzania

Maciej Andrykiewicz - Kierownik Wydziału, 68 45 65 152, m.andrykiewicz@rpo.lubuskie.pl

Michał Klim - Główny specjalista, 68 45 65 152, m.klim@rpo.lubuskie.pl

Teresa Błaszczak - Główny specjalista, 68 45 65 142, t.blaszaczk@rpo.lubuskie.pl

Ewa Wachnik - Główny specjalista, 68 45 65 126, e.wachnik@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Noskowicz - Główny specjalista, 68 45 65 120, m.noskowicz@rpo.lubuskie.pl

Łukasz Krawczyk - Główny Specjalista, 68 45 65 164, l.krawczyk@rpo.lubuskie.pl

Marcin Banaszak - Główny specjalista, 68 45 65 102, m.banaszak@rpo.lubuskie.pl

Izabela Wydro - Inspektor, 68 45 65 222, i.wydro@rpo.lubuskie.pl

Tomasz Hrechorecki - Inspektor, 68 45 65 164, t.hrechorecki@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Kolczyńska - Główny specjalista, 68 45 65 114, k.kolczynska@rpo.lubuskie.pl

Joanna Hładka - Główny Specjalista, 68 45 65 102, j.hladka@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.VI Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych

Angelika Mokrzycka - Kierownik Wydziału, 68 45 65 148, a.mokrzycka@rpo.lubuskie.pl
 
Hanna Hyla - Inspektor, 68 45 65 785, h.hyla@rpo.lubuskie.pl
 
Magdalena Wanat   - Główny specjalista, 68 45 65 133, m.wanat@rpo.lubuskie.pl
 
Justyna Ciszyńska - Główny specjalista, 68 45 65 138, j.ciszynska@rpo.lubuskie.pl
 
Marta Maliszewska - Główny specjalista, 68 45 65 149, m.maliszewska@rpo.lubuskie.pl
 
Karolina Balcerek - Główny specjalista, 68 45 65 132, k.balcerek@rpo.lubuskie.pl
 
Alicja Pracuk - Główny specjalista, 68 45 65 139, a.pracuk@rpo.lubuskie.pl
 
Krzysztof Andres - Inspektor, 68 45 65 153, k.andres@rpo.lubuskie.pl


 

DFR.VIII Wydział Rozliczeń Inwestycji Gospodarczych

Aneta Gawron - Kierownik Wydziału, 68 45 65 147, a.gawron@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Stokłosa - Inspektor, 68 45 65 196, a.stoklosa@rpo.lubuskie.pl

Anita Kubala - Główny specjalista, 68 45 65 156, a.kubala@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Wojtkowiak - Główny specjalista, 68 45 65 881, m.wojtkowiak@rpo.lubuskie.pl

Małgorzata Łotocka - Inspektor, 68 45 65 134, m.lotocka@rpo.lubuskie.pl

Karolina Mrozek - Główny specjalista, 68 45 65 123, k.mrozek@rpo.lubuskie.pl

Monika Ogrodnik - Główny specjalista, 68 45 65 134, m.ogrodnik@rpo.lubuskie.pl

Joanna Czapla - Główny specjalista, 68 45 65 222, j.czapla@rpo.lubuskie.pl

Joanna Muszyńska - Główny specjalista, 68 45 65 192, j.muszynska@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Antoszewska - Inspektor, 68 45 65 768, a.antoszewska@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Lewandowska - Główny specjalista, 68 45 65 882, s.lewandowska@rpo.lubuskie.pl

Monika Langner - Podinspektor, 68 45 65 191, m.langner@rpo.lubuskie.pl

Anna Langner - Inspektor, 68 45 65 882, a.langner@rpo.lubuskie.pl

Angelika Kieliszewska - Podinspektor, 68 45 65 769, a.kieliszewska@rpo.lubuskie.pl

Angelika Kucharska - Podinspektor, 68 45 65 125, a.kucharska@rpo.lubuskie.pl

Ewa Kuzak-Plekaniec - Główny specjalista, 68 45 65 125, e.kuzak@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.IX Wydział Finansów

Marcin Brandyk - Kierownik Wydziału, 68 45 65 563,  m.brandyk@rpo.lubuskie.pl

Krawczyk Bogumiła - Główny specjalista, 68 45 65 155, b.krawczyk@rpo.lubuskie.pl

Wojciechowska Katarzyna - Główny specjalista, 68 45 65 193, k.wojciechowska@rpo.lubuskie.pl

Barbara Krulikowska - Główny specjalista, 68 45 65 157, b.krulikowska@rpo.lubuskie.pl

Anna Wilińska - Główny specjalista, 68 45 65 157, a.wilinska@rpo.lubuskie.pl

Kamila Nawrocka - Główny specjalista, 68 45 65 162, k.nawrocka@rpo.lubuskie.pl

 

 

DFR.X Wydział Rozliczeń Inwestycji Środowiskowych

Paulina Król - Kierownik Wydziału, 68 45 65 140, p.krol@rpo.lubuskie.pl

Piotr Szmagliński - Główny specjalista, 68 45 65 112, p.szmaglinski@rpo.lubuskie.pl

Maciej Aniśkiewicz - Główny specjalista, 68 45 65 135, m.aniskiewicz@rpo.lubuskie.pl

Agata Mrozińska – Główny specjalista, 68 45 65 159, a.mrozinska@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Mądrowska - Główny specjalista, 68 45 65 103, k.madrowska@rpo.lubuskie.pl

Angelika Lesiewicz - Główny specjalista, 68 45 65 146, a.lesiewicz@rpo.lubuskie.pl

Przemysław Krupa - Podinspektor, 68 45 65 752, p.krupa@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Sokalska - Inspektor, 68 45 65 765, a.sokalska@rpo.lubuskie.pl

Michał Tagowski - Główny specjalista, 68 45 65 222, m.tagowski@rpo.lubuskie.pl

Kamila Ciechanowicz - Inspektor,

3. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój 1.25

65-043 Zielona Góra

sekretariat.dfs@lubuskie.pl

68 45 65 314

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15 30

 

Kierownictwo Departamentu

Joanna Ejsmont – Dyrektor Departamentu

Adam Misiaszek - Zastępca Dyrektora Departamentu

Przemysław Osiński - Zastępca Dyrektora Departamentu

Leszek Piechowiak - p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu

sekretariat.dfs@lubuskie.pl

68 45 65 314, 68 45 65 326 fax. 68 45 65 350

 

Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych
sekretariat.dfs@lubuskie.pl

Emilia Pawłowska - Inspektor, 68 45 65 314, 68 45 65 326 e.pawlowska@rpo.lubuskie.pl

Anna Zielińska - Podinspektor, 68 45 65 314, 68 45 65 326 a.zielinska@rpo.lubuskie.pl

fax. 68 45 65 350

 

DFS.I Wydział Wyboru Projektów EFS

Łukasz Raubo - Kierownik Wydziału, 68 45 65 559, l.raubo@rpo.lubuskie.pl

Anna Boczar - Inspektor, 68 45 65 751, a.gintrowska@rpo.lubuskie.pl

Sebastian Cielecki - Pomoc administracyjna, 68 45 65 432, s.cielecki@rpo.lubuskie.pl

Emilia Ciupina - Podinspektor, 68 45 65 767, e.ciupina@rpo.lubuskie.pl

Ewa Fila – Główny specjalista, 68 45 65 751, e.fila@rpo.lubuskie.pl

Mirosław Janecki - Główny specjalista, 68 45 65 432, m.janecki@rpo.lubuskie.pl

Anna Janiak - Inspektor,  68 45 65 767, a.janiak@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Korochoda – Główny specjalista, 68 45 65 338, s.korochoda@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.II Wydział Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS

Anna Herzog - Kierownik Wydziału, 68 45 65 316, a.herzog@rpo.lubuskie.pl

Marta Maternia - Inspektor, 68 45 65 315, m.maternia@rpo.lubuskie.pl

Bartosz Oczkowski - Inspektor, 68 45 65 315, b.oczkowski@rpo.lubuskie.pl

Anna Stefanowicz - Inspektor, 68 45 65 558, a.stefanowicz@rpo.lubuskie.pl

Anna Zawadzka - Główny specjalista, 68 45 65 318, a.zawadzka@rpo.lubuskie.pl

Joanna Wyszyńska – Inspektor, 68 45 65 318, j.wyszynska@rpo.lubuskie.pl

Bożena Piwecka - Główny specjalista, 68 45 65 318, b.piwecka@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.III Wydział Kontroli EFS

Karolina Głazowska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 437, k.glazowska@rpo.lubuskie.pl

Henryk Kasiński - Główny specjalista, 68 45 65 334, h.kasinski@rpo.lubuskie.pl

Iwona Majorek - Główny specjalista, 68 45 65 349, i.majorek@rpo.lubuskie.pl

Beata Poźniak - Główny specjalista, 68 45 65 349, b.pozniak@rpo.lubuskie.pl

Aleksandra Krupko - Inspektor, 68 45 65 334, a.krupko@rpo.lubuskie.pl

Joanna Chyszpolska - Inspektor, 68 45 65 436, j.chyszpolska@rpo.lubuskie.pl

Angelika Korach – Inspektor, 68 45 65 429, a.korach@rpo.lubuskie.pl

Marta Skowrońska-Sobich - Inspektor, 68 45 65 436, m.skowronska@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Komel – Inspektor, 68 45 65 436, k.komel@rpo.lubuskie.pl

Patrycja Dziewa-Sobiesiak - Główny specjalista, 68 45 65 429, p.dziewa-sobiesiak@rpo.lubuskie.pl

Robert Morkowski - Inspektor, 68 45 65 429, r.morkowski@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Tracz - Główny specjalista, 68 45 65 429, s.tracz@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.V Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS 

Marcin Kowalik – Kierownik Wydziału, 68 45 65 750, m.kowalik@rpo.lubuskie.pl

Monika Orlak – Główny specjalista, 68 45 65 183, m.orlak@rpo.lubuskie.pl

Alina Michalska – Główny specjalista, 68 45 65 183, a.michalska@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Niesyn – Inspektor, 68 45 65 312, s.niesyn@rpo.lubuskie.pl

Małgorzata Nowicka – Główny specjalista, 68 45 65 312, m.nowicka@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Kruk – Główny specjalista, 68 45 65 312, a.kruk@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.VI Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS

Ewelina Bielawska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 324 , e.bielawska@rpo.lubuskie.pl

Sebastian Anczura - Główny specjalista, 68 45 65 431, s.anczura@rpo.lubuskie.pl

Anna Lewicka - Główny specjalista, 68 45 65 424, a.lewicka@rpo.lubuskie.pl

Renata Sieniawska - Inspektor, 68 45 65 439, r.sieniawska@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Skwaryło-Sikora - Główny specjalista, 68 45 65 424, m.skwarylo-sikora@rpo.lubuskie.pl

Karolina Szczygieł - Główny specjalista, 68 45 65 431, k.szczygiel@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.VII Wydział Równowagi Społecznej EFS

Ewa Sokołowska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 184, e.sokolowska@lubuskie.pl

Magdalena Filipiuk-Czesnowicz - Inspektor, 68 45 65 444, m.filipiuk@rpo.lubuskie.pl

Kalina Klepacz - Inspektor, 68 45 65 444, k.klepacz@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Burliga - Inspektor, 68 45 65 427, m.burliga@rpo.lubuskie.pl

Anna Sądel - Główny specjalista, 68 45 65 427, a.sadel@rpo.lubuskie.pl

Ilona Kałużna - Inspektor, 68 45 65 347, i.kaluzna@rpo.lubuskie.pl

Anna Szumińska - Inspektor, 68 45 65 347, a.szuminska@rpo.lubuskie.pl

Bogumił Hoder - Inspektor, 68 45 65 347, b.hoder@rpo.lubuskie.pl

Barbara Waleryszak - Inspektor,

 

DFS.VIII Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS

Leszek Piechowiak - p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu, 68 45 65 561, l.piechowiak@rpo.lubuskie.pl

Grabińska Aneta – Główny specjalista, 68 45 65 313, a.grabinska@rpo.lubuskie.pl

Adam Szreder – Główny specjalista, 68 45 65 558, a.szreder@rpo.lubuskie.pl

Piotr Pukanty – Główny specjalista, 68 45 65 438, p.pukanty@rpo.lubuskie.pl

Dorota Ratuszna – Inspektor, 68 45 65 189, d.ratuszna@rpo.lubuskie.pl

Teresa Sosulska – Główny specjalista, 68 45 65 313, t.sosulska@efs.lubuskie.pl

Hanna Witkowska - Główny specjalista, 68 45 65 558, h.witkowska@rpo.lubuskie.pl

Stanisława Stabrowska – Kiełb – Główny specjalista, 68 45 65 187, s.stabrowska@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.IX Wydział Budżetu i Rozliczeń EFS

Piotr Syska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 428, p.syska@rpo.lubuskie.pl

Małgorzata Bik - Główny specjalista, 68 45 65 433, m.bik@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Jaworska - Główny specjalista, 68 45 65 433, a.jaworska@rpo.lubuskie.pl

Kaczmarek Aneta - Inspektor, 68 45 65 433, a.kaczmarek@rpo.lubuskie.pl

Bogumiła Pacyga - Główny specjalista, 68 45 65 433, b.pacyga@rpo.lubuskie.pl

Barbara Kondracka – Inspektor, 68 45 65 351, b.kondracka@rpo.lubuskie.pl

Aleksandra Mrozik- Raczyńska – Główny specjalista, 68 45 65 351, a.mrozik@rpo.lubuskie.pl

Agata Gembara - Inspektor, 68 45 65 351, a.gembara@rpo.lubuskie.pl

 

DFS X Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS 

Dominika Dauksza - Kierownik Wydziału, 68 45 65 332, d.dauksza@rpo.lubuskie.pl

Beata Burzyńska-Kiejda - Główny specjalista, 68 45 65 178, b.burzynska@rpo.lubuskie.pl

Jarosław Kaszkowiak – Główny specjalista, 68 45 65 179, j.kaszkowiak@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Marciniak – Główny specjalista, 68 45 65 178, m.marciniak@rpo.lubuskie.pl

Barbara Otto-Jastrowicz - Główny specjalista, 68 45 65 178, b.otto@rpo.lubuskie.pl

Justyna Sobina – Inspektor, 68 45 65 434, j.sobina@rpo.lubuskie.pl

Aneta Radziwanowska-Gąsior - Główny specjalista, 68 45 65 434, a.radziwanowska@rpo.lubuskie.pl