Dowiedz się o instytucjach w Programie

Instytucja Zarządzająca

Jest odpowiedzialna za skuteczne i prawidłowe zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Instytucja Pośrednicząca

Instytucja Zarządzająca deleguje część swoich obowiązków do Instytucji Pośredniczących

Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej