Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa Lubuskiego. Jednostki, którym powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej umiejscowione są w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Są to:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zadania departamentu: sporządzanie dokumentów i wytycznych dotyczących perspektywy 2014-2020, koordynacja prac związanych z zarządzaniem RPO – Lubuskie 2020.

Departament Programów Regionalnych

Zadania departamentu związane są z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadania departamentu związane  z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zadania Departamentu: sporządzanie dokumentów i wytycznych dotyczących perspektywy 2014-2020, koordynacja prac związanych z zarządzaniem RPO – Lubuskie 2020

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój B.5

65-043 Zielona Góra

sekretariat.diz@lubuskie.pl

68 45 65 171

68 45 65 172

68 45 65 278 (fax)

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

 

Kierownictwo Departamentu

Sylwia Pędzińska - Dyrektor Departamentu

Monika Zielińska - Zastępca Dyrektora Departamentu

Agnieszka Zatorska - Zastępca Dyrektora Departamentu

 

sekretariat.diz@lubuskie.pl

68 45 65 171

68 45 65 172

Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych

Małgorzata Niedziela - Inspektor, tel. 68 45 65 171, 68 45 65 172

sekretariat.diz@lubuskie.pl

 

DIZ.I Wydział Zarządzania RPO

Małgorzata Seńków - p. o. Kierownika Wydziału, tel. 68 45 65 170, m.senkow@rpo.lubuskie.pl

Marta Czarnecka-Susłowicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 258, m.czarnecka@rpo.lubuskie.pl

Mirosława Dudarska - Główny specjalista, tel. 68 45 65 173, m.dudarska@lubuskie.pl

Jan Rzeszotnik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 258, j.rzeszotnik@rpo.lubuskie.pl

Jolanta Feruś - Główny specjalista, tel. 68 45 65 583, j.ferus@rpo.lubuskie.pl

Kamila Szczepańczyk - Inspektor, tel. 68 45 65 105, k.szczepanczyk@rpo.lubuskie.pl

Aleksander Jodkowski - Inspektor, 68 45 65 173, a.jodkowski@rpo.lubuskie.pl

Kamila Krawczyk - Inspektor, 68 45 65 583, k.krawczyk@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.II Wydział Finansowy

Barbara Der - Kierownika Wydziału, tel. 68 45 65 128, b.der@rpo.lubuskie.pl

Barbara Daleka - Główny specjalista, tel. 68 45 65 175, b.daleka@rpo.lubuskie.pl

Renata Klauza - Główny specjalista, tel. 68 45 65 129, r.klauza@rpo.lubuskie.pl

Tomasz Kuźniar - Główny specjalista, tel. 68 45 65 129, t.kuzniar@rpo.lubuskie.pl

Ewelina Linda - Główny specjalista, tel. 68 45 65 174, e.linda@lubuskie.pl

Paulina Makuch - Inspektor, tel. 68 45 65 174, p.makuch@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Prządka - Głowny specjalista, tel. 68 45 65 174, k.przadka@rpo.lubuskie.pl

Anna Jakubiszak - Główny specjalista, tel. 68 45 65 168, a.jakubiszak@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.III Wydział Monitorowania i Ewaluacji

Halina Bekulard-Saletnik - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 177, h.bekulard@lrpo.lubuskie.pl

Magdalena Witkiewicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 166, m.witkiewicz@efs.lubuskie.pl

Iwona Zimoch - Główny specjalista, tel. 68 45 65 166, i.zimoch@lrpo.lubuskie.pl

Radosław Wędrychowicz - Inspektor, tel. 68 45 65 167, r.wedrychowicz@efs.lubuskie.pl

Konrad Grzegrzółka - Podinspektor, tel. 68 45 65 167, k.grzegrzolka@efs.lubuskie.pl

Krystyna Górnicka - Inspektor, tel. 68 45 65 167, k.gornicka@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.IV Wydział Informacji i Promocji

Paweł Siarkiewicz - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 311, p.siarkiewicz@efs.lubuskie.pl

Aleksandra Mitela-Grzybek - Główny specjalista, tel. 68 45 65 110, a.grzybek@lubuskie.pl

Magdalena Domasz-Domaszewicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 119, m.domasz-domaszewicz@lrpo.lubuskie.pl

Wojciech Königsberg - Inspektor, tel. 68 45 65 521, w.konigsberg@efs.lubuskie.pl

Krzysztof Krasowski - Inspektor, tel. 68 45 65 521, k.krasowski@efs.lubuskie.pl

Łukasz Cyruk - Inspektor, tel. 68 45 65 251, l.cyruk@efs.lubuskie.pl

Michał Mazur - Podinspektor, tel. 68 45 65 251, m.mazur@rpo.lubuskie.pl

Marta Nieradka - Inspektor, tel. 68 45 65 119, m.nieradka@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.V Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej

Tomasz Kosowicz - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 107, t.kosowicz@lrpo.lubuskie.pl

Katarzyna Jakubik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 108, k.jakubik@lrpo.lubuskie.pl

Agnieszka Szkoda - Główny specjalista, tel. 68 45 65 108, a.szkoda@lrpo.lubuskie.pl

Agnieszka Żmuda-Kijowska - Główny specjalista, tel. 68 45 65 109, a.zmuda@lrpo.lubuskie.pl

 

DIZ.VI Wydział Planowania Strategicznego

Marta Kolczyńska - Kierowniczka Wydziału, tel. 68 45 65 455, m.kolczynska@rpo.lubuskie.pl

Tomasz Przybyła - Główny specjalista, tel. 68 45 65 455, t.przybyla@rpo.lubuskie.pl

Barłomiej Kobiernik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 254, b.kobiernik@rpo.lubuskie.pl

Jacek Dobrowolski - Inspektor, tel. 68 45 65 254, j.dobrowolski@lubuskie.pl

Adrian Mirosławski - Inspektor, tel. 68 45 65 463, a.miroslawski@lubuskie.pl

Katarzyna Pietrek - Inspektor, tel. 68 45 65 105, k.pietrek@lubuskie.pl

 

DIZ.VII  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim

Ewelina Hajłasz - Kierownik Wydziału, Koordynator Sieci PIFE, tel. 68 45 65 227, e.hajlasz@lubuskie.pl

Magdalena Ogórek - Główny specjalista, stanowisko administracyjne projektu, tel. 68 45 65 188, m.ogorek@lubuskie.pl

Monika Przybylska-Judycka - Główny specjalista, specjalista ds. Funduszy Europejskich, tel. 68 45 65 480 (GPI Zielona Góra), m.przybylska@lubuskie.pl

Dawid Saletnik - Inspektor, specjalista ds. Funduszy Europejskich, tel. 68 45 65 488 (GPI Zielona Góra), d.saletnik@lubuskie.pl

Małgorzata Zasina - Główny specjalista, specjalista ds. Funduszy Europejskich, tel. 68 45 65 454 (GPI Zielona Góra), m.zasina@lubuskie.pl

Agnieszka Mikołajska - Pomoc administracyjna, specjalista ds. Funduszy Europejskich, tel. 68 45 65 499 (GPI Zielona Góra), a.mikolajska@lubuskie.pl

Justyna Strajbel - Główny specjalista, specjalista ds. Funduszy Europejskich, tel. 95 73 90 386 (LPI Gorzów Wielkopolski), j.strajbel@lubuskie.pl

Marta Łuczka-Woźniak - Inspektor, specjalista ds. Funduszy Europejskich, tel. 95 73 90 380 (LPI Gorzów Wielkopolski), m.luczka@lubuskie.pl

Daniel Sobolewski - Główny specjalista, specjalista ds. Funduszy Europejskich, tel. 95 73 90 377 (LPI Gorzów Wielkopolski), d.sobolewski@lubuskie.pl

Sergiusz Łukasiewicz - Inspektor, specjalista ds. Funduszy Europejskich, tel. 95 73 90 380 (LPI Gorzów Wielkopolski), s.lukasiewicz@lubuskie.pl

 

DIZ.IX  Stanowisko ds. Systemu Informatycznego

Tomasz Frąckowiak - Główny specjalista, tel. 68 45 65 151

t.frackowiak@rpo.lubuskie.pl

 

DIZ.X  Wydział ds. Certyfikacji

Sylwia Kowalczyk-Przymusińska – Kierownik Wydziału, 68 45 65 168, s.kowalczyk@lubuskie.pl

Małgorzata Drapińska-Makarowicz – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji EFS, tel. 68 45 65 185, m.makarowicz@lubuskie.pl

Małgorzata Mankiewicz-Sztyma – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji EFRR, tel. 68 45 65 165, m.sztyma@lubuskie.pl

Ewelina Piątkiewicz – Podinspektor, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 165, e.piatkiewicz@efs.lubuskie.pl

Magdalena Jagoda – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji, tel. 68 45 65 185, m.jagoda@lubuskie.pl

2. Departament Programów Regionalnych

Zadania departamentu związane są z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój 33

65-043 Zielona Góra

sekretariat.dfr@lubuskie.pl

68 45 65 106

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15 30

 

Kierownictwo Departamentu

Marek Kamiński - p. o. Dyrektora Departamentu

Agata Wdowiak - Zastępca Dyrektora Departamentu

Rajmund Binek - p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu

Daniel Roguski - p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu

 

sekretariat.dfr@lubuskie.pl

68 45 65 100, 68 45 65 106

 

Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych

Magdalena Salak - Inspektor, 68 45 65 100

Sabina Skwarek - Podinspektor, 68 45 65 106

Dariusz Michalak - Pomoc administracyjna, 68 45 65 150, fax (68) 456 51 01

Adam Sadura - Pomoc administracyjna, 68 45 65 100, 68 45 65 106

sekretariat.dfr@lubuskie.pl

 

DFR.I Wydział Koordynacji Wdrażania EFRR

Grzegorz Prucnal - Kierownik Wydziału, 68 45 65 116, g.prucnal@rpo.lubuskie.pl

Piotr Raczykowski - Główny specjalista, 68 45 65 115, p.raczykowski@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Noskowicz - Główny specjalista, 68 45 65 120, m.noskowicz@rpo.lubuskie.pl

Daniel Roguski - Główny specjalista, 68 45 65 120, d.roguski@rpo.lubuskie.pl

Ewa Wachnik,  Główny specjalista, 68 45 65 126, e.wachnik@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Kozłowska - Inspektor, 68 45 65 114, k.kozlowska@rpo.lubuskie.pl

Teresa Błaszczak - Inspektor, 68 45 65 142, t.blaszczak@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.II Wydział ds. Instrumentów Inżynierii Finansowej

Edyta Jenek - Kierownik Wydziału, 68 45 65 162, e.jenek@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Bidiak-Brąś - Główny specjalista, 68 45 65 136, k.bidiak-bras@rpo.lubuskie.pl

Monika Ponulak - Inspektor, 68 45 65 199, m.ponulak@rpo.lubuskie.pl

Barbara Lubin-Tatarek - Inspektor, 68 45 65 182, b.lubin@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.III Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

Katarzyna Wasilewska - p.o. Kierownika Wydziału - Główny specjalista, 68 45 65 154, k.wasilewska@rpo.lubuskie.pl

Lidia Kłobut - Główny specjalista, 68 45 65 117, l.klobut@rpo.lubuskie.pl

Justyna Szczepaniak - Główny specjalista, 68 45 65118, j.szczepaniak@rpo.lubuskie.pl

Grzegorz Sztyma - Główny specjalista, 68 45 65 145, g.sztyma@rpo.lubuskie.pl

Lidia Olszewska - Główny specjalista, 68 45 65 127, l.olszewska@rpo.lubuskie.pl

Marta Szumacher - Inspektor, 68 45 65 124, m.szumacher@rpo.lubuskie.pl

Kamila Kaziów - Laskowska - Inspektor, 68 45 65 124, k.laskowska@rpo.lubuskie.pl

Jacek Wachowski - Inspektor, 68 45 65 145, j.wachowski@rpo.lubuskie.pl

Arkadiusz Tybura - Inspektor, 68 45 65 146, a.tybura@rpo.lubuskie.pl

Justyna Bieniasz – Inspektor, 68 45 65 190, j.bieniasz@rpo.lubuskie.pl.

 

DFR.IV. Wydział Kontroli

Anna Dobrowolska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 137, a.dobrowolska@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Wojtkowiak - Główny specjalista - koordynator, 68 45 65 122, m.wojtkowiak@rpo.lubuskie.pl

Marta Jankowiak-Romanowska - Główny specjalista, 68 45 65 122, m.jankowiak@rpo.lubuskie.pl

Joanna Czapla - Główny specjalista, 68 45 65 134, j.czapla@rpo.lubuskie.pl

Karolina Mrozek - Główny specjalista, 68 45 65 123, k.mrozek@rpo.lubuskie.pl

Michał Tagowski - Główny specjalista, 68 45 65 135, m.tagowski@rpo.lubuskie.pl

Karolina Rachwał - Inspektor, 68 45 65 112, k.rachwal@rpo.lubuskie.pl

Arkadiusz Milto - Inspektor, 68 45 65 125, a.milto@rpo.lubuskie.pl

Krzysztof Racinowski - Inspektor, 68 45 65 159, k.racinowski@rpo.lubuskie.pl

Anna Maria Włodarczyk - Inspektor, 68 45 65 133, am.wlodarczyk@rpo.lubuskie.pl

Marta Macutkiewicz - Inspektor, 68 45 65 112, m.macutkiewicz@rpo.lubuskie.pl

Krzysztof Blajer - Inspektor, 68 45 65 140, k.blajer@rpo.lubuskie.pl

Angelika Tenenbaum - Inspektor, 68 45 65 158, a.tenenbaum@rpo.lubuskie.pl

Ewa Budakowska - Inspektor, 68 45 65 134, e.budakowska@rpo.lubuskie.pl

Ewa Kowalczyk - Główny specjalista, 68 45 65 196, e.kowalczyk@rpo.lubuskie.pl

Monika Ogrodnik - Inspektor, 68 45 65 196, m.ogrodnik@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.V Wydział Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej

Maciej Andrykiewicz - Kierownik Wydziału, 68 45 65 152, m.andrykiewicz@rpo.lubuskie.pl

Michał Klim - Główny specjalista, 68 45 65 102, m.klim@rpo.lubuskie.pl

Joanna Hładka - Główny Specjalista, 68 45 65 164, j.hladka@rpo.lubuskie.pl

Łukasz Krawczyk - Główny Specjalista, 68 45 65 164, l.krawczyk@rpo.lubuskie.pl

Marcin Banaszak - Inspektor, 68 45 65 164, m.banaszak@rpo.lubuskie.pl

Tomasz Hrechorecki - Podinspektor, 68 45 65 164, t.hrechorecki@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.VI Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych

Angelika Mokrzycka - Kierownik Wydziału, 68 45 65 148, a.mokrzycka@rpo.lubuskie.pl

Justyna Ciszyńska - Główny specjalista, 68 45 65 138, j.ciszynska@rpo.lubuskie.pl

Marta Maliszewska - Główny specjalista, 68 45 65 149, m.maliszewska@rpo.lubuskie.pl

Linda Ładysz - Inspektor, 68 45 65 139, l.ladysz@rpo.lubuskie.pl

Hanna Hyla – Inspektor, 68 45 65 149, h.hyla@rpo.lubuskie.pl

Ewelina Kołodziejczyk - Podinspektor, 68 45 65 138, e.kolodziejczyk@rpo.lubuskie.pl

Karolina Balcerek - Inspektor, 68 45 65 132, k.balcerek@rpo.lubuskie.pl

Alicja Pracuk - Inspektor, 68 45 65 139, a.pracuk@rpo.lubuskie.pl

Krzysztof Andres - Podinspektor, 68 45 65 153, k.andres@rpo.lubuskie.pl

Joanna Muszyńska - Inspektor, 68 45 65 139, j.muszynska@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.VIII Wydział Finansów i Certyfikacji

Krzysztof Hrechorecki - Kierownik Wydziału, 68 45 65 131, k.hrechorecki@rpo.lubuskie.pl

Aneta Gawron - Główny Specjalista - Koordynator, 68 45 65 147, a.gawron@rpo.lubuskie.pl

Anna Wilińska - Inspektor, 68 45 65 155, a.wilinska@rpo.lubuskie.pl

Bogumiła Krawczyk - Inspektor, 68 45 65 155, b.krawczyk@rpo.lubuskie.pl

Anna Antkowiak-Łojko - Inspektor, 68 45 65 113, a.antkowiak-lojko@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Wojciechowska - Inspektor, 68 45 65 193, k.wojciechowska@rpo.lubuskie.pl

Anita Kubala - Inspektor, 68 45 65 156, a.kubala@rpo.lubuskie.pl

Barbara Krulikowska - Inspektor, 68 45 65 157, b.krulikowska@rpo.lubuskie.pl

Katarzyna Mądrowska - Inspektor, 68 45 65 103, k.madrowska@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Skrzyczewska - Inspektor, 68 45 65 141, a.skrzyczewska@rpo.lubuskie.pl

Joanna Kubala - Podinspektor, 68 45 65 147, j.kubala@rpo.lubuskie.pl

Karolina Sieracka - Inspektor, 68 45 65 192, k.sieracka@rpo.lubuskie.pl

 

DFR.X Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

Marcin Brandyk - Kierownik Wydziału, 68 45 65 317,  m.brandyk@rpo.lubuskie.pl

Mariusz Graczyk - Główny Specjalista, 68 45 65 143, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl

Iwona Chamera - Główny Specjalista, 68 45 65 180, i.chamera@rpo.lubuskie.pl

Dagna Bogaczyk - Inspektor, 68 45 65 143, d.bogaczyk@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Ogorzałek - Inspektor, 68 45 65 161, a.ogorzalek@rpo.lubuskie.pl

Ewa Wysocka - Inspektor, 68 45 65 180, e.wysocka@rpo.lubuskie.pl

 

 

3. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadania departamentu związane  z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój 1.25

65-043 Zielona Góra

sekretariat.dfs@lubuskie.pl

68 45 65 314

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15 30

 

Kierownictwo Departamentu

Małgorzata Jażdżewska - p. o. Dyrektora Departamentu

Andrzej Wojnakowski - Zastępca Dyrektora Departamentu

Adam Misiaszek - p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu

sekretariat.dfs@lubuskie.pl

68 45 65 314, 68 45 65 326 fax. 68 45 65 350

 

Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych
sekretariat.dfs@lubuskie.pl

Emilia Pawłowska - Podinspektor, 68 45 65 314, 68 45 65 326 e.pawlowska@rpo.lubuskie.pl

Anna Zielińska - Podinspektor, 68 45 65 314, 68 45 65 326 a.zielinska@rpo.lubuskie.pl

fax. 68 45 65 350

 

DFS.I Wydział Wyboru Projektów EFS

Łukasz Raubo - Kierownik Wydziału, 68 45 65 559, l.raubo@rpo.lubuskie.pl

Sebastian Cielecki - Pomoc administracyjna, 68 45 65 432, s.cielecki@rpo.lubuskie.pl

Anna Gintrowska - Podinspektor, 68 45 65 338, a.gintrowska@rpo.lubuskie.pl

Iwona Goj - Podinspektor,  68 45 65 338, i.goj@rpo.lubuskie.pl

Mirosław Janecki – Inspektor, 68 45 65 432, m.janecki@rpo.lubuskie.pl

Anna Janiak - Inspektor,  68 45 65 338, a.janiak@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Korochoda-Pabierowska – Inspektor, 68 45 65 338,s.korochoda@rpo.lubuskie.pl

Lidia Lechocka - Podinspektor, 68 45 65 432, l.lechocka@rpo.lubuskie.pl

Kamila Szymonowicz- Podinspektor,  68 45 65 338, k.szymonowicz@rpo.lubuskie.pl

Jakub Waloch - Podinspektor,  68 45 65 432, j.waloch@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.II Wydział Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS

Anna Herzog - Kierownik Wydziału, 68 45 65 316, a.herzog@rpo.lubuskie.pl

Józef Bołbot - Inspektor, 68 45 65 330, j.bolbot@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Kruk – Inspektor, 68 45 65 312, a.kruk@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Niesyn - Podinspektor, 68 45 65 312, s.niesyn@rpo.lubuskie.pl

Małgorzata Nowicka - Inspektor, 68 45 65 312, m.nowicka@rpo.lubuskie.pl

Bartosz Oczkowski - Inspektor, 68 45 65 315, b.oczkowski@rpo.lubuskie.pl

Anna Stefanowicz - Inspektor, 68 45 65 558, a.stefanowicz@rpo.lubuskie.pl

Anna Zawadzka - Główny specjalista, 68 45 65 558, a.zawadzka@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.III Wydział Kontroli EFS

Karolina Głazowska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 437, k.glazowska@rpo.lubuskie.pl

Paulina Bogucka - Podinspektor, 68 45 65 436, p.bogucka@rpo.lubuskie.pl

Joanna Chyszpolska - Podinspektor, 68 45 65 436, j.chyszpolska@rpo.lubuskie.pl

Patrycja Dziewa-Sobiesiak - Inspektor, 68 45 65 429, p.dziewa-sobiesiak@rpo.lubuskie.pl

Henryk Kasiński - Główny specjalista, 68 45 65 334, h.kasinski@rpo.lubuskie.pl

Aleksandra Krupko - Podinspektor, 68 45 65 349, a.krupko@rpo.lubuskie.pl

Iwona Majorek - Inspektor, 68 45 65 349, i.kaminska@rpo.lubuskie.pl

Robert Morkowski - Inspektor, 68 45 65 429, r.morkowski@rpo.lubuskie.pl

Beata Poźniak - Inspektor, 68 45 65 349, b.pozniak@rpo.lubuskie.pl

Dominika Skrzynecka – Podinspektor, 68 45 65 436, d.skrzynecka@rpo.lubuskie.pl

Sylwia Tracz - Inspektor, 68 45 65 436, s.tracz@rpo.lubuskie.pl

Wiszniewski Adam – Podinspektor, 68 45 65 436, a.wiszniewski@rpo.lubuskie.pl

Paweł Wójtowicz - Inspektor, 68 45 65 334, p.wojtowicz@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.V Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS 

Dembiński Piotr – Kierownik Wydziału, 68 45 65 428, p.dembinski@rpo.lubuskie.pl

Monika Andrykiewicz - Podinspektor, 68 45 65 318, m.andrykiewicz@rpo.lubuskie.pl

Piotr Gaweł - Podinspektor, 68 45 65 431, p.gawel@rpo.lubuskie.pl

Grzegorz Jasiczek - Główny specjalista, 68 45 65 318, g.jasiczek@rpo.lubuskie.pl

Monika Orlak - Podinspektor, 68 45 65 563, m.orlak@rpo.lubuskie.pl

Karolina Szczygieł - Inspektor, 68 45 65 431, k.szczygiel@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.VI Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS

Ewelina Bielawska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 324 , e.bielawska@rpo.lubuskie.pl

Sebastian Anczura - Inspektor, 68 45 65 431, s.anczura@rpo.lubuskie.pl

Anna Lewicka - Główny specjalista, 68 45 65 424, a.lewicka@rpo.lubuskie.pl

Justyna Sobina - Inspektor, 68 45 65 424, j.sobina@rpo.lubuskie.pl

Bartłomiej Walkowski - Podinspektor, 68 45 65 424, b.walkowski@rpo.lubuskie.pl

Jacek Wawer - Inspektor, 68 45 65 439, j.wawer@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.VII Wydział Równowagi Społecznej EFS

Ewa Kuzak-Plekaniec - Kierownik Wydziału, 68 45 65 184, e.plekaniec@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Filipiuk-Czesnowicz - Inspektor, 68 45 65 434, m.filipiuk@rpo.lubuskie.pl

Bogumił Hoder - Podinspektor, 68 45 65 347, b.hoder@rpo.lubuskie.pl

Ewa Kęsek - Inspektor, 68 45 65 347, e.kesek@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Rudzka - Podinspektor, 68 45 65 444, m.rudzka@rpo.lubuskie.pl

Anna Sądel - Inspektor, 68 45 65 427, a.sadel@rpo.lubuskie.pl

Małgorzata Sommer - Inspektor, 68 45 65 427, m.sommer@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.VIII Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS

Leszek Piechowiak - Kierownik Wydziału, 68 45 65 561, l.piechowiak@rpo.lubuskie.pl

Grabińska Aneta – Inspektor, 68 45 65 313, a.grabinska@rpo.lubuskie.pl

Leszek Kucz - Inspektor, 68 45 65 313, l.kucz@rpo.lubuskie. pl

Piotr Pukanty - Inspektor, 68 45 65 438, p.pukanty@rpo.lubuskie.pl

Dorota Ratuszna – Inspektor, 68 45 65 189, d.ratuszna@efs.lubuskie.pl

Teresa Sosulska – Inspektor, 68 45 65 313, t.sosulska@efs.lubuskie.pl

Anna Urbaniak - Główny specjalista, 68 45 65 438, a.urbaniak@rpo.lubuskie.pl

Hanna Witkowska - Inspektor, 68 45 65 558, h.witkowska@rpo.lubuskie.pl

 

DFS.IX Wydział Budżetu i Rozliczeń EFS

Przemysław Osiński - Kierownik Wydziału, 68 45 65 428, p.osinski@rpo.lubuskie.pl

Małgorzata Bik - Główny specjalista, 68 45 65 433, m.bik@rpo.lubuskie.pl

Agnieszka Jaworska - Inspektor, 68 45 65 433, a.jaworska@rpo.lubuskie.pl

Kaczmarek Aneta - Inspektor, 68 45 65 433, a.kaczmarek@rpo.lubuskie.pl

Anna Łysiak – Główny specjalista, 68 45 65 351, a.lysiak@rpo.lubuskie.pl

Kamila Nawrocka - Główny specjalista, 68 45 65 351, k.nawrocka@rpo.lubuskie.pl

Bogumiła Pacyga - Główny specjalista, 68 45 65 433, b.pacyga@rpo.lubuskie.pl

Piotr Syska - Główny specjalista, 68 45 65 351, p.syska@rpo.lubuskie.pl

 

DFS X Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS 

Dominika Dauksza - Kierownik Wydziału, 68 45 65 332, d.dauksza@rpo.lubuskie.pl

Radosław Brodzik - Główny specjalista, 68 45 65 179, r.brodzik@rpo.lubuskie.pl

Beata Burzyńska-Kiejda - Inspektor, 68 45 65 434, b.burzynska@rpo.lubuskie.pl

Jarosław Kaszkowiak – Główny specjalista, 68 45 65 179, j.kaszkowiak@rpo.lubuskie.pl

Magdalena Marciniak - Podinspektor, 68 45 65 434, m.marciniak@rpo.lubuskie.pl

Barbara Otto-Jastrowicz - Inspektor, 68 45 65 178, b.otto@rpo.lubuskie.pl

Aneta Radziwanowska-Gąsior - Główny specjalista, 68 45 65 434, a.radziwanowska@rpo.lubuskie.pl

Barbara Waligóra - Podinspektor, 68 45 65 178, b.waligora@rpo.lubuskie.pl

Angelina Więckowska - Inspektor, 68 45 65 434, a.wieckowska@rpo.lubuskie.pl