Pożyczki inwestycyjne oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, m.in. zakup maszyn, towaru
i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.

Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 30 lat, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego. Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo).

Kontakt do Pośrednika Finansowego:

Szczecin - Centrala

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70-466

mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra
Tel.: 538 810 267 lub 882 436 140

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 727 73 15, 602 173 447 lub 666 829 022

https://www.pfp.com.pl/

Pożyczka Inwestycyjna

  • pożyczka w województwie lubuskim
  • finansowanie do 2 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,2 proc. w skali roku

Cel finansowania:

Przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwa na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności.


Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz chcą zainwestować w rozwój
i wprowadzają nowe produkty dla firmy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

a) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;

b) wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;

c) zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiającym wdrażanie innowacji;

d) finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności

e) finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie)

  • Okres spłaty: 10 lat
  • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Kontakt do Pośredników Finansowych:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Oddział w Zielonej Górze

ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra
Tel.: 68 329 78 28
lub 68 329 78 27
E-mail: agencja@region.zgora.pl

Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Oddział w Gorzowie Wlkp.

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp. tel: 95 739 03 16
E-mail: agencja@region.zgora.pl

http://www.region.zgora.pl/

 

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. 

ul. Kłodzka 27, Nowa Ruda
Tel.: 74 872 50 25,

mail: arr@agroreg.com.pl

https://www.agroreg.com.pl/

 

Szczecin - Centrala

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70-466

mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra
Tel.: 538 810 267 lub 882 436 140

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 727 73 15, 602 173 447 lub 666 829 022

https://www.pfp.com.pl/

 

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą
w Dobiegniewie

ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew
Tel.: 95 76 11 037, fax. 95 76 11 037,

Tel.: 729 053 612, Tel.: 729 053 616
E-mail: biuro@swmpdobiegniew.pl

http://www.swmpdobiegniew.pl/

 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
Tel.: 62 765 60 56 lub 62 764 12 42

Tel.: 728 486 944, pozyczki@inkubator.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@inkubator.kalisz.pl,

https://www.inkubator.kalisz.pl/

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
Tel.: 507 479 257 lub 573 264 231
E-mail: lubuskie@dpin.pl

Biuro regionalne: Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec (biuro Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.)
Tel.: 885 601 234
E-mail: projekty@geotechnology.pl

https://dpin.pl/

 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

ul. Rataja 26, 59-220 Legnica
Tel.: 76 86 22 777 wew. 19
E-mail: malgorzata.figura@arleg.eu

https://arleg.eu/