Zapraszamy na nową stronę internetową: www.funduszeue.lubuskie.pl

Dowiedz się więcej o programie

obrazek
success image

Sukcesy projektów

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra

Dofinansowanie z UE: 28 235 293,80 zł Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE

Efekty RPO-L2020

201 ha obszary zrewitalizowane
164 km infrastruktura rowerowa
6 953 osoby bezrobotne objęte wsparciem