obrazek Zieleń miejska jako nieodzowny element rewitalizacji

Rewitalizacji w kontekście terenów zielonych była tematem organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego spotkań z przedstawicielami gmin.   Spotkania edukacyjne...

obrazek Tereny zieleni w rewitalizacji. Szkolenie stacjonarne. Zielona Góra

Województwo Lubuskie realizuje projekt pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Jest...

obrazek Tereny zieleni w rewitalizacji. Szkolenie stacjonarne. Gorzów Wlkp.

Województwo Lubuskie realizuje projekt pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Jest...

obrazek Weź udział w szkoleniu ONLINE: „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy województwa lubuskiego na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji” . Szkolenie przydatne...

obrazek Dostępność w rewitalizacji Zielona Góra

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

obrazek Dostępność w rewitalizacji Gorzów Wlkp.

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

obrazek Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych Podregion zielonogórski STACJONARNE!

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

obrazek Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych Podregion gorzowski STACJONARNE!

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

obrazek Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji Zielona Góra ONLINE!

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

obrazek Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji Gorzów Wlkp. ONLINE!

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

obrazek Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji Gorzów Wlkp.

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

obrazek Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji Zielona Góra

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...