Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych Podregion zielonogórski STACJONARNE!

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych Podregion gorzowski STACJONARNE!

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji Zielona Góra ONLINE!

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji Gorzów Wlkp. ONLINE!

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji Gorzów Wlkp.

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...

Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji Zielona Góra

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...