Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji Zielona Góra

W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Województwo Lubuskie zaprasza gminy województwa lubuskiego do uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym:

Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

Kiedy?

Planowany termin: 20-21.10.2020 r.

Dla kogo?

Gminy subregionu zielonogórskiego (zarówno posiadające program rewitalizacji lub planujące w przyszłości go uchwalić)

 

obrazek


Szczegóły i zgłoszenia: kliknij tutaj