W ramach realizowanego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Województwo Lubuskie zaprasza gminy naszego regionu do uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym:

 

Dostępność w rewitalizacji


Kiedy?

Planowany termin: 02-03.09.2021 r.

Dla kogo?

Gminy subregionu gorzowskiego (zarówno posiadające program rewitalizacji lub planujące w przyszłości go uchwalić).


Szczegóły i zgłoszenia: kliknij tutaj