obrazek Zasady opiniowania strategii terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Szanowni Państwo, 11 lipca br. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad opiniowania strategii terytorialnych w ramach...

obrazek NOWA STRONA INTERNETOWA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBUSKIEGO 2021-2027

Szanowni Państwo, 1 stycznia 2024 r. ruszyła nowa strona internetowa programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027:   www.funduszeue.lubuskie.pl  ...

obrazek Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 19 grudnia 2023 r. przyjął uchwałą nr 374/5312/23 aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla...

obrazek Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Wersja SZOP.FELB.004

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowaną (czwartą) wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla...

obrazek Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 6 grudnia 2023 r. przyjął uchwałą nr 371/5259/23 aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla...

obrazek Ostateczna wersja Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027!

Szanowni Państwo Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. publikujemy treść programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, który został przyjęty...

obrazek Dane zbiorcze dot. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 42 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego...

obrazek Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych w programie Fundusze Europejskie dla Lubnuskiego 2021-2023

31 października 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego...

obrazek Aktualizacja Planu Kontroli Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 października 2023 r. przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na rok...

obrazek Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027 Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST. Zobacz również: ...

obrazek Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 18 października 2023 przyjął uchwałą nr 361/5120/23 aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie...

obrazek Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 wer. 3

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowaną (trzecią) wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla...

obrazek Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Szanowni Państwo, 03 października br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

obrazek Instrukcję do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach FEWL 21-27

Szanowni Państwo Prezentujemy "Instrukcję do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach FEWL 21-27” która została przyjęta przez...

obrazek Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Szanowni Państwo, 12 września br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę nr 354/4991/23 w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków...

obrazek Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 wer. 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowaną (drugą) wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego...