Powrót

Ostateczna wersja Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027!

Szanowni Państwo

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. publikujemy treść programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, który został przyjęty Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2022) 8871 z dnia 7 grudnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia programu „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla regionu Lubuskiego w Polsce.

Dotychczas przyjmowane przez Zarząd Województwa wersje Programu były projektami. Niniejszy dokument jest ostateczną wersją Programu, która powstała w wyniku negocjacji i rozmów z Komisją Europejską.

Do pobrania: