Skip to Content

Wszystkie serwisy programów

Program

Inteligentny Rozwój

Tekst wstępu
Budżet programu

8,61 MLD EURO

Program

Polska Cyfrowa

Budżet programu

2,17 MLD EURO

Program

Europejskiej Współpracy Regionalnej

Budżet programu

0,7 MLD EURO

Program

Infrastruktura i Środowisko

Budżet programu

27,41 MLD EURO

Program

Polska Wschodnia

Budżet programu

2 MLD EURO

Program

Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budżet programu

13,6 MLD EURO

Program

Wiedza Edukacja Rozwój

Budżet programu

4,69 MLD EURO

Program

Pomoc Techniczna

Budżet programu

0,7 MLD EURO

Program

Rybactwo i Morze

Budżet programu

0,5 MLD EURO

Programy regionalne

Program dla
Województwa

Dolnośląskiego

Budżet programu

2,2 MLD EURO

Program dla
Województwa

Lubuskiego

Budżet programu

0,9 MLD EURO

Program dla
Województwa

Mazowieckiego

Budżet programu

2,1 MLD EURO

Program dla
Województwa

Podlaskiego

Budżet programu

1,2 MLD EURO

Program dla
Województwa

Świętokrzyskiego

Budżet programu

1,4 MLD EURO

Program dla
Województwa

Zachodniopomorskiego

Budżet programu

1,6 MLD EURO

Program dla
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Budżet programu

1,9 MLD EURO

Program dla
Województwa

Łódzkiego

Budżet programu

2,2 MLD EURO

Program dla
Województwa

Opolskiego

Budżet programu

0,9 MLD EURO

Program dla
Województwa

Pomorskiego

Budżet programu

1,9 MLD EURO

Program dla
Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

Budżet programu

1,7 MLD EURO

Program dla
Województwa

Lubelskiego

Budżet programu

2,2 MLD EURO

Program dla
Województwa

Małopolskiego

Budżet programu

2,9 MLD EURO

Program dla
Województwa

Podkarpackiego

Budżet programu

2,1 MLD EURO

Program dla
Województwa

Śląskiego

Budżet programu

3,4 MLD EURO

Program dla
Województwa

Wielkopolskiego

Budżet programu

2,4 MLD EURO