Kontakt

Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa Lubuskiego. Jednostki, którym powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej umiejscowione są w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Są to:

Departament Instytucji Zarządzającej

Zadania departamentu: sporządzanie dokumentów i wytycznych dotyczących perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027, w tym: koordynowanie przygotowania systemu realizacji, systemu zarządzania finansowego oraz systemu zarządzania i kontroli.

Departament Programów Regionalnych

Zadania departamentu związane są z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadania departamentu związane  z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Departament Instytucji Zarządzającej

Zadania Departamentu: sporządzanie dokumentów i wytycznych dotyczących perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027, w tym: koordynowanie przygotowania systemu realizacji, systemu zarządzania finansowego oraz systemu zarządzania i kontroli.

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój B.5

65-043 Zielona Góra

sekretariat.diz@lubuskie.pl

68 45 65 171

68 45 65 172

68 45 65 278 (fax)

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30 – 15:30

 

Kierownictwo Departamentu

Sylwia Pędzińska - Dyrektor Departamentu

Monika Zielińska - Zastępca Dyrektora Departamentu

Agnieszka Zatorska - Zastępca Dyrektora Departamentu

Małgorzata Mizera-Wołowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu

 

 

DIZ.VIII Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych

Małgorzata Niedziela - Główny specjalista,

Agnieszka Chmielarska - Pomoc administracyjna,

sekretariat.diz@lubuskie.pl

 

DIZ.I Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi

Małgorzata Seńków - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 170,

Mirosława Dudarska - Główny specjalista, tel. 68 45 65 173,

Jan Rzeszotnik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 258,

Jolanta Feruś - Główny specjalista, tel. 68 45 65 583,

Aleksander Jodkowski - Główny specjalista, tel. 68 45 65 173,

Kamila Krupa - Główny specjalista, tel. 68 45 65 583,

Katarzyna Babik-Sobień - Główny specjalista, tel. 68 45 65 110,

Alicja Bzdyk - Główny specjalista, tel. 68 45 65 105,

Kamila Szczepańczyk - Główny specjalista

 

DIZ.II Wydział Zarządzania Finansowego

Barbara Der – Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 160,

Barbara Daleka – Główny specjalista, tel. 68 45 65 175,

Katarzyna Dobrychłop – Główny specjalista, tel. 68 45 65 129,

Angelika Kociołek – Główny specjalista, tel. 68 45 65 754,

Paulina Makuch – Inspektor, tel. 68 45 65 754,

Katarzyna Prządka – Główny specjalista, tel. 68 45 65 174,

Anna Jakubiszak – Główny specjalista, tel. 68 45 65 168,

Blanka Dąbrowska-Widz – Podinspektor, tel. 68 45 65 758.

 

DIZ.III Wydział Monitorowania i Ewaluacji

Halina Bekulard-Saletnik - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 177,

Magdalena Witkiewicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 166,

Krystyna Górnicka - Główny specjalista, tel. 68 45 65 166,

Radosław Wędrychowicz - Inspektor, tel. 68 45 65 167,

Daniel Mackiewicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 770,

Anna Sądel - Główny specjalista, 68 45 65 167,

 

DIZ.IV Wydział Komunikacji i Promocji

Paweł Siarkiewicz - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 311,

Wojciech Königsberg - Główny specjalista, tel. 68 45 65 521,

Krzysztof Krasowski - Główny specjalista, tel. 68 45 65 521,

Łukasz Cyruk - Główny specjalista, tel. 68 45 65 251,

Marta Nieradka - Główny specjalista, tel. 68 45 65 119,

Magdalena Domasz-Domaszewicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 151,

Paweł Tyl - Główny specjalista, tel. 68 45 65 251,

Daniel Szurka - Pomoc administracyjna,

 

DIZ.V Wydział Koordynacji Finansów i Pomocy Technicznej

Tomasz Kosowicz - Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 107,

Katarzyna Jakubik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 108,

Agnieszka Szkoda - Główny specjalista, tel. 68 45 65 108,

Agnieszka Żmuda-Kijowska - Główny specjalista, tel. 68 45 65 109,

Marta Sitarz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 109,

 

DIZ.VI Wydział Planowania Strategicznego

Marta Kolczyńska - Kierowniczka, Główny specjalista, tel. 68 45 65 455,

Renata Klauza - Główny specjalista, tel. 68 45 65 254,

Adrian Mirosławski - Główny specjalista, tel. 68 45 65 463,

Arkadiusz Barylak - Główny specjalista, tel. 68 45 65 176,

Tomasz Przybyła - Główny specjalista, tel. 68 45 65 455,

Marta Czarnecka-Susłowicz - Główny specjalista, tel. 68 45 65 258,

 

DIZ.VII  Wydział Rozliczeń z KE

Magdalena Augustyn – Kierownik Wydziału, tel. 68 45 65 755,

Małgorzata Drapińska-Makarowicz – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji EFS, tel. 68 45 65 185,

Małgorzata Mankiewicz-Sztyma – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji EFRR, tel. 68 45 65 165,

Ewelina Piątkiewicz – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji EFS, tel. 68 45 65 195,

Katarzyna Wielgosz– Inspektor, stanowisko ds. Certyfikacji EFRR, tel. 68 45 65 195,

Dagmara Utracka – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji  EFRR, tel. 68 45 65 195,

Magdalena Burliga – Główny specjalista, stanowisko ds. Certyfikacji EFS, tel. 68 56 65 185.

 

DIZ.IX  Stanowisko ds. Systemu Informatycznego

-

 

DIZ.X  Koordynator Zasad Równościowych i Karty Praw Podstawowych w ramach FEWL 21-27

Renata Piosik - Główny specjalista, tel. 68 45 65 176,

 

2. Departament Programów Regionalnych

Zadania departamentu związane są z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój 33

65-043 Zielona Góra sekretariat.dfr@lubuskie.pl

68 45 65 100, 68 45 65 106

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30 – 15:30

 

Kierownictwo Departamentu

Daniel Roguski - Dyrektor Departamentu

Rajmund Binek - Zastępca Dyrektora Departamentu

Agata Wdowiak - Zastępca Dyrektora Departamentu

Iwona Zbroniec - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu

 

Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych

Sylwia Nowacka - Główny specjalista, 68 45 65 100, 68 45 65 106, fax - 101

Iwona Goj - Główny specjalista, 68 45 65 100, 68 45 65 106, fax - 101

Dariusz Michalak - Pomoc administracyjna, 68 45 65 150

sekretariat.dfr@lubuskie.pl

 

 

DFR.I Stanowisko ds. systemów informatycznych

Grzegorz Prucnal - Główny specjalista, 68 45 65 116,

Piotr Raczykowski - Główny specjalista, 68 45 65 115,

 

DFR.II Wydział Instrumentów Finansowych

Edyta Jenek - Kierownik Wydziału, 68 45 65 162,

Katarzyna Bidiak-Brąś - Główny specjalista, 68 45 65 136,

Ilona Howis – Główny specjalista, 68 45 65 883,

Barbara Lubin-Tatarek - Główny specjalista, 68 45 65 182,

Iwona Zbroniec - Główny specjalista, 68 45 65 880

 

DFR.III Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

Katarzyna Wasilewska  Kierownik Wydziału, 68 45 65 145,

Justyna Szczepaniak – Główny specjalista, 68 45 65 118,

Kamila Kaziów Laskowska – Główny specjalista, 68 45 65 124,

Lidia Kłobut  Główny specjalista, 68 45 65 117,

Lidia Olszewska  Główny specjalista, 68 45 65 127,

Magdalena Salak – Główny specjalista, 68 45 65 154,

Marta Szumacher – Główny specjalista, 68 45 65 190,

 

DFR.IV. Wydział Rozliczeń Inwestycji Publicznych

Krzysztof Hrechorecki - Kierownik Wydziału, 68 45 65 131,

Anna Antkowiak-Łojko - Głowny specjalista, 68 45 65 113,

Anna Dobrowolska - Główny specjalista, 68 45 65 137,

Marta Jankowiak-Romanowska - Główny specjalista, 68 45 65 122,

Karolina Rachwał - Główny specjalista, 68 45 65 222,

Krzysztof Blajer - Główny specjalista, 68 45 65 222,

Marta Macutkiewicz - Główny specjalista, 68 45 65 222,

Karolina Sieracka - Inspektor, 68 45 65 194,

Agnieszka Skrzyczewska - Główny specjalista, 68 45 65 141,

Dariusz Tarnas - Główny specjalista, 68 45 65 196, 

Anna Szmaglińska - Inspektor, 68 45 65 141,

Anna Maria Pikula - Główny specjalista,

Daria Szymczak - Główny specjalista, 68 45 65 189,

Anna Pluskota - Główny specjalista, 68 45 65 759,

Katarzyna Durajska - Główny specjalista, 68 45 65 194,

Katarzyna Świątkowska-Urban - Główny specjalista, 68 45 65 787,

Joanna Huczek - Inspektor, 68 45 65 141,

 

DFR.V Wydział Prawny i Zarządzania

Maciej Andrykiewicz - Kierownik Wydziału, 68 45 65 152,

Michał Klim - Główny specjalista, 68 45 65 152,

Teresa Błaszczak - Główny specjalista, 68 45 65 142,

Ewa Wachnik - Główny specjalista, 68 45 65 126,

Magdalena Noskowicz - Główny specjalista, 68 45 65 120,

Łukasz Krawczyk - Główny Specjalista, 68 45 65 164,

Marcin Banaszak - Główny specjalista, 68 45 65 102,

Izabela Wydro - Inspektor, 68 45 65 222,

Tomasz Hrechorecki - Inspektor, 68 45 65 164,

Katarzyna Kolczyńska - Główny specjalista, 68 45 65 114,

Joanna Hładka - Główny Specjalista, 68 45 65 102,

 

DFR.VI Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych

Angelika Mokrzycka - Kierownik Wydziału, 68 45 65 148,
 
Hanna Hyla - Główny specjalista, 68 45 65 785,
 
Magdalena Wanat   - Główny specjalista, 68 45 65 133,
 
Justyna Ciszyńska - Główny specjalista, 68 45 65 138,
 
Marta Maliszewska - Główny specjalista, 68 45 65 149,
 
Karolina Balcerek - Główny specjalista, 68 45 65 132,
 
Alicja Pracuk - Główny specjalista, 68 45 65 139,
 
Krzysztof Andres - Główny specjalista, 68 45 65 153,
 
Ewelina Kołodziejczyk - Główny specjalista, 68 45 65 133,


 

DFR.VIII Wydział Rozliczeń Inwestycji Gospodarczych

Aneta Gawron - Kierownik Wydziału, 68 45 65 147,

Agnieszka Stokłosa - Inspektor, 68 45 65 196,

Anita Kubala - Główny specjalista, 68 45 65 156,

Magdalena Wojtkowiak - Główny specjalista, 68 45 65 881,

Małgorzata Łotocka - Inspektor, 68 45 65 134,

Karolina Mrozek - Główny specjalista, 68 45 65 123,

Monika Ogrodnik - Główny specjalista, 68 45 65 134,

Joanna Czapla - Główny specjalista, 68 45 65 222,

Joanna Muszyńska - Główny specjalista, 68 45 65 192,

Agnieszka Antoszewska - Główny specjalista, 68 45 65 768,

Sylwia Lewandowska - Główny specjalista, 68 45 65 882,

Monika Langner - Inspektor, 68 45 65 191,

Anna Langner - Inspektor, 68 45 65 882,

Angelika Kieliszewska - Podinspektor, 68 45 65 769,

Angelika Kucharska - Podinspektor, 68 45 65 125,

Ewa Kuzak-Plekaniec - Główny specjalista, 68 45 65 125,

 

DFR.IX Wydział Finansów

Marcin Brandyk - Kierownik Wydziału, 68 45 65 563,

Krawczyk Bogumiła - Główny specjalista, 68 45 65 155, 

Wojciechowska Katarzyna - Główny specjalista, 68 45 65 193,

Barbara Krulikowska - Główny specjalista, 68 45 65 157, 

Anna Wilińska - Główny specjalista, 68 45 65 157, 

Kamila Nawrocka - Główny specjalista, 68 45 65 162, 

 

 

DFR.X Wydział Rozliczeń Inwestycji Środowiskowych

Paulina Król - Kierownik Wydziału, 68 45 65 140,

Piotr Szmagliński - Główny specjalista, 68 45 65 112,

Maciej Aniśkiewicz - Główny specjalista, 68 45 65 135,

Agata Mrozińska – Główny specjalista, 68 45 65 159,

Katarzyna Mądrowska - Główny specjalista, 68 45 65 103,

Angelika Lesiewicz - Główny specjalista, 68 45 65 146,

Przemysław Krupa - Podinspektor, 68 45 65 752,

Agnieszka Sokalska - Główny specjalista, 68 45 65 765,

Michał Tagowski - Główny specjalista, 68 45 65 222,

Kamila Ciechanowicz - Inspektor,

 

DFR.XI. Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

Mariusz Graczyk – Kierownik Wydziału, 68 45 65 143,

Agnieszka Ogorzałek – Główny specjalista, 68 45 65 161,

Barbara Walewska – Główny specjalista, 68 45 65 144,

Iwona Chamera – Główny specjalista, 68 45 65 180,

Paweł Pawlak – Główny specjalista, 68 45 65 766,

Leszek Kucz – Główny specjalista, 68 45 65 786,

Dariusz Wysokiński – Inspektor, 68 45 65 756,

3. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Chrobrego 1-3-5, pokój 1.25

65-043 Zielona Góra

sekretariat.dfs@lubuskie.pl

68 45 65 314

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30 – 15:30

 

Kierownictwo Departamentu

Joanna Ejsmont – Dyrektor Departamentu

Adam Misiaszek - Zastępca Dyrektora Departamentu

Przemysław Osiński - Zastępca Dyrektora Departamentu

Leszek Piechowiak - p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu

sekretariat.dfs@lubuskie.pl

68 45 65 314, 68 45 65 326 fax. 68 45 65 350

 

Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych
sekretariat.dfs@lubuskie.pl

Emilia Pawłowska - Główny specjalista, 68 45 65 314, 68 45 65 326

Anna Zielińska - Inspektor, 68 45 65 314, 68 45 65 326

fax. 68 45 65 350

 

DFS.I  Wydział Wyboru Projektów Konkurencyjnych i Szkoleń

Anna Herzog - Kierownik Wydziału, 68 45 65 316,

Anna Boczar - Główny specjalista, 68 45 65 751,

Sebastian Cielecki - Pomoc administracyjna, 68 45 65 432,

Emilia Ciupina - Podinspektor, 68 45 65 767,

Ewa Fila – Główny specjalista, 68 45 65 751,

Mirosław Janecki - Główny specjalista, 68 45 65 432,

Anna Janiak - Inspektor,  68 45 65 767,

Sylwia Korochoda – Główny specjalista, 68 45 65 338,

Anna Zawadzka - Główny specjalista, 68 45 65 318,

Bartosz Oczkowski - Główny specjalista, 68 45 65 315,

 

DFS.II Wydział Wyboru Projektów Niekonkurencyjnych i Kontraktacji EFS

Dominika Dauksza - Kierownik Wydziału, 68 45 65 332,

Beata Burzyńska-Kiejda - Główny specjalista, 68 45 65 178,

Jarosław Kaszkowiak – Główny specjalista, 68 45 65 179,

Magdalena Marciniak – Główny specjalista, 68 45 65 178,

Barbara Otto-Jastrowicz - Główny specjalista, 68 45 65 178,

Justyna Sobina – Inspektor, 68 45 65 434,

Aneta Radziwanowska-Gąsior - Główny specjalista, 68 45 65 434

 

DFS.III Wydział Kontroli EFS

Karolina Głazowska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 437,

Henryk Kasiński - Główny specjalista, 68 45 65 334,

Iwona Majorek - Główny specjalista, 68 45 65 349,

Beata Poźniak - Główny specjalista, 68 45 65 349,

Aleksandra Krupko - Główny specjalista, 68 45 65 334,

Joanna Chyszpolska - Główny specjalista, 68 45 65 436,

Katarzyna Komel – Inspektor, 68 45 65 436,

Patrycja Dziewa-Sobiesiak - Główny specjalista, 68 45 65 429,

Robert Morkowski - Inspektor, 68 45 65 429,

Sylwia Tracz - Główny specjalista, 68 45 65 429,

Patrycja Paryż-Gawłowicz - Podinspektor, 68 45 65 436,

Saletnik Dawid – Główny specjalista, 68 45 65 436,

 

DFS.IV Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS 

Marcin Kowalik – Kierownik Wydziału, 68 45 65 750,

Monika Orlak – Główny specjalista, 68 45 65 183,

Joanna-Lis-Bazylewicz – Podinspektor, 68 45 65 183,

Maternia Marta – Inspektor, 68 45 65 183,

Alina Michalska – Główny specjalista, 68 45 65 183,

Sylwia Niesyn – Inspektor, 68 45 65 312,

Małgorzata Nowicka – Główny specjalista, 68 45 65 312,

Agnieszka Kruk – Główny specjalista, 68 45 65 312,

 

DFS.V Wydział Regionalnego Rynku Pracy i Zdrowia EFS

Ewelina Bielawska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 324 ,

Sebastian Anczura - Główny specjalista, 68 45 65 431,

Anna Lewicka - Główny specjalista, 68 45 65 424,

Renata Sieniawska - Główny specjalista, 68 45 65 439,

Magdalena Skwaryło-Sikora - Główny specjalista, 68 45 65 424,

Karolina Szczygieł - Główny specjalista, 68 45 65 431,

Joanna Wyszyńska – Inspektor, 68 45 65 431,

 

 DFS.VI Aktywnego Włączenia Społecznego EFS

Ewa Sokołowska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 184,

Magdalena Filipiuk-Czesnowicz – Główny Specjalista, 68 45 65 444,

Magdalena Burliga – Główny Specjalista, 68 45 65 427,

Ilona Kałużna - Inspektor, 68 45 65 347,

Marta Skowrońska-Sobich - Inspektor, 68 45 65 318,

Gabriela Rutkowska – Ispektor, 68 45 65 318,

Bożena Piwecka - Główny specjalista, 68 45 65 318,

 

DFS.VII Wydział Integracji i Usług Społecznych EFS

Łukasz Raubo - Kierownik Wydziału, 68 45 65 559,

Kalina Klepacz - Inspektor, 68 45 65 444,

Anna Szumińska - Główny specjalista, 68 45 65 347,

Bogumił Hoder - Inspektor, 68 45 65 347,

Barbara Waleryszak - Inspektor,

Piotr Pukanty – Główny specjalista, 68 45 65 347,

 

DFS.VIII Wydział  Edukacji EFS

Leszek Piechowiak - p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu, 68 45 65 561,

Grabińska Aneta – Główny specjalista, 68 45 65 313,

Adam Szreder – Główny specjalista, 68 45 65 558,

Dorota Ratuszna – Główny specjalista, 68 45 65 189,

Teresa Sosulska – Główny specjalista, 68 45 65 313,

Hanna Witkowska - Główny specjalista, 68 45 65 187,

Tomasz Matyszaczak – Inspektor, 68 45 65 187,

Stanisława Stabrowska – Kiełb – Główny specjalista, 68 45 65 187,

 

DFS.IX Wydział Budżetu i Rozliczeń EFS

Piotr Syska - Kierownik Wydziału, 68 45 65 428,

Małgorzata Bik - Główny specjalista, 68 45 65 433,

Agnieszka Jaworska - Główny specjalista, 68 45 65 433,

Kaczmarek Aneta - Główny specjalista, 68 45 65 433,

Bogumiła Pacyga - Główny specjalista, 68 45 65 433,

Barbara Kondracka – Główny specjalista, 68 45 65 351,

Aleksandra Mrozik- Raczyńska – Główny specjalista, 68 45 65 351,

Agata Gembara - Inspektor, 68 45 65 351,