Program Rozwoju Innowacji w województwie lubuskim jest poddawany corocznie monitoringowi.

W oparciu o analizę działań wpisujących się w Cele Strategiczne dokumentu, dostępnych wskaźników statystycznych z zakresu innowacyjności oraz dziedzin z nią związanych: edukacja, nauka oraz ekonomia, przygotowywane są raporty. Dokumenty prezentują aktualny na dzień sporządzenia obraz innowacyjności województwa lubuskiego, uwzględniając możliwe do uzyskania,  dane statystyki publicznej.