Skip to Content

Wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dotyczących braków formalnych oraz dużą ilością oczywistych omyłek popełnianych w poprawianych wnioskach, termin weryfikacji warunków formalnych ulega wydłużeniu.

Weryfikacja warunków formalnych odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej i jest dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków. Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 zakończył się 14 września 2018 r., a więc weryfikacja powinna zakończyć się 14 października 2018 r.

Informacja o terminie zakończenia weryfikacji warunków formalnych zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

Zobacz ogłoszenie konkursu