Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i Innowacje

Zakończony 14.09.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.1 Badania i Innowacje

Wyniki naboru 04.06.2019

2020-02-26 ------------------------------------

Informujemy, iż w dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej powtórnej oceny merytorycznej i pozytywnej oceny środowiskowej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs wynosiła 30 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 3 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 1 projektu, który w wyniku powtórnej oceny merytorycznej i pozytywnej oceny środowiskowej został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 3 800 663,54 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 10 projektów znajdujących się na liście projektów wybranych do dofinansowania wynosi 22 385 050,12 PLN, a wartość całkowita projektów wynosi 43 385 853,13 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18.

 

Załączniki:


Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

 

2020-01-22 ------------------------------------

Informujemy, że w wyniku ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje 1 projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej i został przekazany do etapu oceny środowiskowej.

Tym samym pozytywnie oceniono 10 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 43 385 853,13 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 22 385 050,12 PLN

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej.

--------------------------------------------------

4 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej procedury odwoławczej od wyniku oceny merytorycznej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs wynosiła 30 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 3 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 3 projektów, które w wyniku uwzględnienia protestów zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 8 632 653,79 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 9 projektów znajdujących się na liście projektów wybranych do dofinansowania wynosi 18 584 386,58. PLN, a wartość całkowita projektów wynosi 35 780 097,71 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

 

Informujemy, że 31 maja 2019 r. zakończyła się ocena środowiskowa 3 projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje.

Pozytywnie oceniono 3 wnioski i zostaną przekazane do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu

W związku z powyższym przedstawiamy zaktualizowane zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 35 780 097,71 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 18 584 386,58 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

 

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje 3 projekty uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny środowiskowej.

Tym samym pozytywnie oceniono 9 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 35 780 097,71 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 18 584 386,58 PLN.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Lista projektów

 

16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach dostępnej alokacji tj. 30 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 6 projektów (o wartości wnioskowanego dofinansowania 9 951 732,79 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów.

Informujemy, że rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosi 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 3 000 000,00 PLN).

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

 

 

 

 

9 kwietnia 2019 r. zakończyła się ocena środowiskowa wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywnie oceniono 6 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 22 838 296,57 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 9 951 732,79 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

 

Ocena merytoryczna w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 zakończył się 7 lutego 2019 roku. Na etapie oceny merytorycznej 6 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Ocena środowiskowa powinna zakończyć się w terminie 30 dni od zakończenia oceny merytorycznej, czyli 9 marca 2019 r.

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dotyczących dostarczenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny OOŚ termin oceny środowiskowej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny środowiskowej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

__________________________________________________________________

7 lutego 2019 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 6 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 22 838 296,57 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 9 951 732,79 PLN.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej

--------------------------------------------------------------

28 grudnia 2018 r. zakończyła się ocena formalna 24 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 21 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 101 069 807,46 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 56 904 133,19 PLN. Negatywnie oceniono 3 projekty.

Lista projektów ocenionych pozytywnie

________________________________________

W związku z zakończeniem 30 października 2018 r. weryfikacji wstępnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji wstępnej uzyskały 24 wnioski. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 107 759 094,30 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 62 427 498,99 PLN.

Załącznik:

Lista wniosków poprawnych po weryfikacji wstępnej.

____________________________________________

14 września 2018 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 27 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 66 458 003,97 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 16 lipca 2018 r. i zakończy się 14 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2019 r.

 

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dotyczących braków formalnych oraz dużą ilością oczywistych omyłek popełnianych w poprawianych wnioskach, termin weryfikacji warunków formalnych ulega wydłużeniu.

Weryfikacja warunków formalnych odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej i jest dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków. Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 zakończył się 14 września 2018 r., a więc weryfikacja powinna zakończyć się 14 października 2018 r.

Informacja o terminie zakończenia weryfikacji warunków formalnych zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

 

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

 

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są

 • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
 • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,

II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 56 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio
  z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
 • 57 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

W konkursie Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie – po jednym na każdy z dwóch typów projektu. .

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków). Dodatkowo, w przypadku projektów podmiotów innych niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projekcie. Formą uwzględniania dochodu będzie wskaźnik luki w finansowaniu lub metoda zryczałtowanych stawek procentowych dochodów.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

 • nr 91/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.1 Badania i innowacje Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz
 • nr 81/KM RPO-L2020/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy na projekty B+R środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 50% kosztów kwalifikowanych, bez względu na status przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu na status przedsiębiorstwa.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.1 Badania i Innowacje wynosi

30 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi

3 000 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Niezbędne dokumenty

Szanowni Państwo,|
informujemy, iż 21 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o kolejnym przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 31 sierpnia 2018 r. na 14 września 2018 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 trwa od 16 lipca 2018 r. do 14 września 2018 r.

Dodatkowo informujemy, iż w związku z awarią Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020)               w dalszym ciągu brak jest możliwości przesyłania wniosku do IZ RPO-L2020.  Po usunięciu awarii LSI2020 informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie.

Zaktualizowany Regulamin konkursu.

---------------------------------------------------------------------------

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie.

Zaktualizowany Regulamin konkursu.

 

Ogłoszenie

Regulamin

I. Załączniki do Regulaminu

II. Załączniki i oświadczenia

III. Akty prawne, wytyczne i inne dokumenty

IV. Dokumenty strategiczne i branżowe

 

W związku z podjętą w dniu 16 kwietnia 2019 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli całe finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (jeśli dotyczy - dotyczy wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG oraz wspólników w spółce cywilnej).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu.
 5. Jeśli w projekcie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis - Fformularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z  późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).
 6. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem.
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 8. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 9. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 10. Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy.
 11. Harmonogram wydatków.
 12. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach.
 13. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
 14. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – w dwóch egzemplarzach.

Dodatkowo w paczce znajdują się także:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 26.03.2019 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.
 5. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

V. Dokumenty do umowy

Inne ważne informacje

15.10.2018

_______________________

Podwykonawstwo w Działaniu 1.1 Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw

Szanowni Beneficjenci i Wnioskodawcy projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw!

W związku z uchyleniem z dniem 1 października br. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki informujemy, że od października 2018 r. w ramach koszów podwykonawstwa w Działaniu 1.1, typ I kwalifikowalne będzie zlecanie części merytorycznych prac jednostkom działającym w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), to jest:

1) uczelniom,

2) federacjom podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

3) Polskiej Akademii Nauk, działającej na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (PAN),

4) instytutom naukowym PAN, działającym na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3,

5) instytutom badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

6) międzynarodowym instytutom naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) Polskiej Akademii Umiejętności,

8) innym podmiotom prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
Inne podmioty niż wymienione w pkt. 1 – 7 muszą spełniać definicję organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę w rozumieniu  art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że postępowania wszczęte do dnia 1 października br. dotyczące udzielenia zlecenia na podwykonawstwo podmiotom wskazanym w art. 2 pkt 9 lit a –f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, będą kwalifikowalne na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zapisami Rozdziału 4 pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 

W odniesieniu do umów o dzieło w ramach podwykonawstwa informujemy, że są one kwalifikowalne na dotychczasowych zasadach.

 

30.08.2018

___________________________

Informujemy, iż awaria Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) została usunięta. Tym samym wypełnione wnioski o dofinansowanie można już składać - przesyłać w LSI2020 do IZ RPO-L2020 a następnie składać ich wersje papierowe, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na sekcję C5 wniosku Realizacja polityk horyzontalnych, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz wypełnianie jej zgodnie
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Sekcja ta została zaktualizowana do obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 i obejmuje opis wpływu projektu na:

a) politykę zatrudnienia,

b) zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

c) zasadę równości szans kobiet i mężczyzn,

d) zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Pytania i odpowiedzi - FAQ

FAQ 1.1.2018

FAQ 1.1.2018 czesc II

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51,  53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65  521

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 68 45 65 535,
  - 499, - 488, - 480, - 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie 95 73 90 386, - 380,
  - 378, - 377.
 • osobisty:
 •  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).