Skip to Content

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo,

Prezentujemy wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Zobacz ogłoszenie