Skip to Content

Wezwanie nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18 do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym

Szanowni Państwo,

prezentujemy ogłoszenie nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18 o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS.

Zobacz wezwanie