Skip to Content

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie konkursu w ramach Podziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Szanowni Wnioskodawcy,
informujemy, iż w dniu 7 maja 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie konkursu w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Podziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ulicy Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze w Sali 0.35 na parterze budynku.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

link:
WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU

 

Osobą do kontaktu w sprawie spotkanie jest Pan Mariusz Graczyk (tel. 68 456 51 43, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl).