Spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie konkursu w ramach Podziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, Zielona Góra

Szanowni Wnioskodawcy,
informujemy, iż w dniu 7 maja 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie konkursu w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Podziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Osobą do kontaktu w sprawie spotkanie jest Pan Mariusz Graczyk (tel. 68 456 51 43, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl).

Departament Programów Regionalnych UMWL ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze w Sali 0.35 na parterze budynku

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)