Skip to Content

Przyznanie dofinansowania w ramach wezwania nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

5 lutego 2019 r Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej – ROPS Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wezwanie nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18.

Tytuł projektu: EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej.

Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 104 907,93 PLN.

Zobacz ogłoszenie