Skip to Content

Przyznanie dofinansowania w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/18

Szanowni Państwo,

18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom złożonym w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/18 dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 - Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 49 968 500,00 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 47 319 500,00 PLN oraz z budżetu państwa - 2 649 000,00 PLN).

Wnioski wybrane do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/18