Skip to Content

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB. 08.05.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Zobacz ogłoszenie