Skip to Content

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 w ramach Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

(Konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Konkurs jest objęty pomocą de minimis na drugim poziomie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.)

Zobacz ogłoszenie