Skip to Content

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentacja konkursowa