Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego

Dokument

Raport końcowy wskaźniki długoterminowe

pdf 2.65 MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020”. Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma EU-CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.