Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO-L2020

Dokument

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

pdf 1.14 MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) informuje, że dokonano aktualizacji Planu Ewaluacji RPO-L2020, który zatwierdzony został przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 Uchwałą nr 82/KM RPO-L2020/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

 

Załączniki (1)