Ocena efektów wdrażania Programu oraz wpływu RPO-L2020 na osiąganie celów Strategii Europa 2020

Dokument

Ocena efektów wdrażania Programu oraz wpływu RPO-L2020 na osiąganie celów Strategii Europa 2020.pdf

pdf 1.5 MB
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wdrażania Programu oraz wpływu RPO-L2020 na osiąganie celów Strategii Europa 2020”. Do pobrania Raport końcowy z przedmiotowego badania wraz z załącznikiem

Załączniki (1)