Przejdź do komentarzy

Zaproszenie na spotkania - Program Rozwoju Innowacji - Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020  (IZ RPO-L2020) zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, których tematem jest Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI).

PRI jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Efektem wdrożenia dokumentu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu.

Zgodność z dokumentem będzie też determinowała możliwość uzyskania wsparcia przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, ale również pośrednio w ramach Osi Priorytetowej 6 – Regionalny rynek pracy, jak i Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja.

W ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania poświęcone powyższej tematyce. Dzięki temu mogą Państwo wybrać dogodny termin i miejsce:

  •          8 grudnia 2015 roku o godz. 10:00 w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, ul. Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 2, sala 110 (I piętro), 66-002 Zielona Góra (pierwszy dwupiętrowy budynek przy skrzyżowaniu ul. Syrkiewicza i Drogi Wojewódzkiej 282)

Konsultacje PRI Nowy Kisielin 

  •          11 grudnia 2015 roku o godz. 10:00 w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Eko-Innowacje” Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec (okolice Gorzowa Wlkp.)

Konsultacje PRI Stanowice

Celem spotkań konsultacyjnych jest zaprezentowanie dokumentu oraz poznanie opinii i propozycji na temat jego zapisów.

IZ RPO-L2020 prosi o niezwłoczne potwierdzenie Państwa udziału w spotkaniach na adres e-mail a.miroslawski@lubuskie.pl lub tel. 68 45 65 463. W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy - konsultacje PRI

 

 

Bliższe informacje znajdują się pod linkiem http://rpo.lubuskie.pl/-/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-rozwoju-innowacji-wojewodztwa-lubuskiego