Przejdź do komentarzy

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Zgodnie z art. 6 pkt 2 - 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego, które będą prowadzone w dniach od 17 listopada do 22 grudnia 2015 r.

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI) jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Efektem wdrożenia dokumentu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodność z dokumentem będzie też determinowała możliwość uzyskania wsparcia przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, ale również pośrednio w ramach Osi Priorytetowej 6 – Regionalny rynek pracy, jak i Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja.

Uwagi dotyczące Programu można zgłaszać w terminie do 22 grudnia 2015 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag na adres mailowy: a.miroslawski@lubuskie.pl PRI wraz z formularzem są dostępne na stronie www.rpo.lubuskie.pl/wiadomosci.

Z dokumentami będzie można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Chrobrego 1-3-5, pokój B.1.5, 65-043 Zielona Góra.

W ramach konsultacji zostaną również zorganizowane spotkania w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze, na których będzie możliwość bliższego zapoznania się z ideą dokumentu oraz wziąć udział w dyskusji. Terminy spotkań zostaną podane niebawem.

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego - projekt

Zał nr 1 - Diagnoza do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Zał nr 2 - Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG