Przejdź do komentarzy

Rekrutacja na misje gospodarcze do Rumunii, Wlk Brytanii i Francji

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 ogłasza rekrutację  uczestników misji gospodarczej do Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii. Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”

Termin rekrutacji: 23 marca 2018 roku

Serdecznie zapraszamy firmy z województwa lubuskiego, zainteresowane rozwojem handlu zagranicznego z Wielką Brytanią, Francją lub Rumunią do udziału w misji gospodarczej do tych krajów w terminie od maja do czerwca br.

Projekt programu misji przewiduje uczestnictwo w giełdach kooperacyjnych B2B.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców z różnych branż posiadających siedzibę w województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt to ok. 1 500 zł.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail coie@lubuskie.pl lub telefonicznie 68 45 65 487, 68 45 65 462.

 

Regulamin rekrutacji

Fromulrz zgłoszeniowy