2023-11-09 -----------------------------------------------

Szkolenie z zasad równościowych

 

2023-08-11 -----------------------------------------------

Szkolenia e-learningowe dotyczące stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

 

2023-08-11 -----------------------------------------------

Ważne dokumenty w zakresie zasad równościowych, Karty Praw Podstawowych oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 

-----------------------------------------------------------------

Kontakt w zakresie Zasad Równościowych i Karty Praw Podstawowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027