Przejdź do komentarzy

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7,

65 -057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym– Lubuskie 2020

WZYWA

DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

 W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WEZWANIE Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

OŚ PRIORYTETOWA 9 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

DZIAŁANIE 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

PODDZIAŁANIE 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Link do wezwania