Przejdź do komentarzy

obrazek

9 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w zakresie zasad równościowych, w tym:

  • zasady równości kobiet i mężczyzn;
  • zasady równości szans i niedyskryminacji (m.in. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami);
  • Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
  • Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

obrazek

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, IZ lub inna, właściwa instytucja w okresie wdrażania programu zobowiązana jest organizować tego typu szkolenie co najmniej raz w roku.

 

Więcej o zasadach równościowych

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE