Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna  Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Ogłoszenie konkursu