Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
W dniach 7 i 8 września 2020 r. zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, z zakresu Monitoringu uczestników w projektach EFS.

Program szkolenia:

  • Monitoring postępu rzeczowego w ramach projektu EFS.
  • Narzędzia wykorzystywane w monitoringu produktów i rezultatów.
  • Przygotowanie Opisu postępu rzeczowego i wskaźników we wniosku o płatność w systemie SL2014.
  • Przygotowanie Formularza Monitorowanie uczestników w systemie.
  • Najczęstsze problemy i błędy związane z wypełnianiem danych uczestników.

 

Agenda szkolenia:

8:45 – 9:00 rejestracja uczestników

9.00 – 11.00 blok szkoleniowy

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 13.15 blok szkoleniowy

13.15 – 13.45 obiad

13.45 – 15.45 blok szkoleniowy

 

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Rulińska- posiada ponad 25 lat doświadczenia w projektach 3 sektorów (samorządy, biznes, ngo). Od 12 lat ekspert z listy Ministra Rozwoju m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia, włączenia społecznego; przeprowadziła ponad 400 szkoleń z projektów perspektywy finansowej 2014-2020 uzyskując wysokie noty od uczestników. Pisze projekty, ocenia w RPO i PO WER, realizuje, doradza w sprawach problematycznych. Ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki –dyplom Finanse Publiczne i Administracja (Georgetown University). Reprezentowała samorządy w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Wykładowca studiów podyplomowych ( 6 lat), innowator, posiada m.in. złoty certyfikat trenera EFS; obecnie prezes firmy szkoleniowo-konsultingowej.

Ważne:

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym „Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”, w trakcie szkoleń organizowanych przez Wydział Informacji i Promocji RPO obowiązują procedury zwiększające bezpieczeństwo uczestników szkolenia.

W załączeniu publikujemy Regulamin obrazek oraz ankietę obrazek. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej i przyniesienie jej ze sobą na szkolenie.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest stosować środki ochrony osobistej: maseczki/przyłbice i jednorazowe rękawiczki, na każdym etapie jego trwania.

 

Weź udział w szkoleniu:

7 września 2020 r. – Essenza Party Center, Świdnica (koło Zielonej Góry), ul. Sportowa 5

8 września 2020 r. – Gorzów Wielkopolski Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, Sala 110

 

Szkolenia są bezpłatne. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania warunków ciągle obowiązujących wymogów ochrony osobistej, dystansu społecznego i zabezpieczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119