Skip to Content

Zwiększenie alokacji w konkursie RPLB.07.04.01-IZ.00-K02/19

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu wczorajszym, tj. 16.07.2019 r. uchwały dotyczącej zatwierdzenia ogłoszenia i regulaminu konkursu w ramach poddziałania 7.4.1 RPO-Lubuskie 2020 (nr konkursu: RPLB.07.04.01-IZ.00-K02/19) poniżej prezentujemy zmienione wersje ww. dokumentów. Zmiana dotyczy zwiekszenia kwoty dofinansowania w konkursie z 3 118 235,29 PLN do kwoty 15 512 913,14 PLN

Ogłoszenie o konkursie RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/19

Regulamin konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/19