Skip to Content

Zmiany w regulaminie konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z  październik/listopad 2018r. na grudzień 2018 r./styczeń 2019 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie