Skip to Content

Zmiany w dokumentacji konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 12 marca 2019 roku podjął Uchwałę dot. zmiany wysokości alokacji tj. zwiększenia całkowitej kwoty dofinansowania przeznaczonej na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 do kwoty 10 946 991,08 zł oraz zmniejszenia wartości dwóch wskaźników:

• Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS z 12 000 na 6 206;

• Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie z 7 320 na 3 767.

W wyniku ostatecznego zakończenia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu projekt umieszczony na 7 pozycji listy rankingowej uzyskał liczbę punktów pozwalającą na skierowanie go do dofinansowania. Aby projekt ten mógł uzyskać wsparcie wymagane było kolejne zwiększenie alokacji w konkursie.

Ogłoszenie

Regulamin