Skip to Content

Zmiany do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
w dniu 25 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);
  • 18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Zmiany dotyczą:

– przesunięcia terminu zakończenia naboru z 2 lipca 2019 r. na 30 września 2019 r.

– przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z miesiąca października 2019 r. na styczeń 2020 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB. 04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Regulamin konkursu Nr RPLB. 04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie