Skip to Content

Zmiana terminu naboru wniosku o dofinansowanie oraz wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19.03.2019 r. w sprawie   akceptacji wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie w Działaniu 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, został zmieniony względem Wezwania ogłoszonego dnia 20.02.2019r., termin naboru wniosku o dofinansowanie oraz wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1.

Nabór wniosku o dofinansowanie po zmianie zakończy się 26 marca 2019 r.

Wezwanie nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19