Skip to Content

Zmiana regulaminu konkursu w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 maja 2019 roku podjął uchwałę dot. zwiększenia całkowitej kwoty dofinansowania przeznaczonej na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19 do kwoty 6 538 235,29 zł oraz zmniejszenia wartości dwóch wskaźników:

- Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS do 3650 osób;

- Liczba osób które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie do  1811 osób.

W efekcie przeprowadzonej procedury oceny wniosków stwierdzono możliwość dofinansowania większej liczby projektów przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnej alokacji w działaniu. 

W związku z powyższym niniejsza uchwała wprowadza m.in. zmianę w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów, która wyniesie: 6 882 352,94 PLN, w tym dofinansowanie: 6 538 235,29 PLN (EFS: 5 850 000,00 PLN, budżet państwa: 688 235,29 PLN), w tym wkład własny 344 117,65 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie: 653 823,52 PLN.

Zobacz ogłoszenie