Skip to Content

Ze starostami o szkolnictwie zawodowym

Marzena Toczek | Wydarzenia | 08-02-2019

Realizacja projektów zakładających modernizację kształcenia zawodowego to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak, wicemarszałka Łukasza Poryckiego oraz członka zarządu Marcina Jabłońskiego z lubuskimi starostami – beneficjentami środków. Spotkanie zorganizowano w związku z uwagami instytucji audytowej do kilku realizowanych w tym obszarze projektów. Zarząd zwrócił uwagę na potrzebę większej koordynacji działań oraz poprawienie procedur. To projekt realizowany w ramach RPO, o wartości blisko 170 mln zł.

Projektem objęci są uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe na terenie województwa lubuskiego. Realizacja projektu w województwie lubuskim ma się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Ze wsparcia mogą korzystać nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy mogą podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Dzięki temu szkoły zyskają wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która pozna innowacyjne rozwiązania stosowane w branżach w zakresie nauczanych przedmiotów. Po odbyciu staży zawodowych u przedsiębiorców nauczyciele mają przekazywać uczniom wiedzę i przygotowywać ich do stosowania metod i rozwiązań, z których korzystają przedsiębiorstwa.

Dzięki projektowi swoje kompetencje zawodowe mają podnieść również uczniowie szkół zawodowych, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania i nie są zapewnione przez szkoły.  Projekt zakłada, że z płatnych stażów i praktyk u przedsiębiorców skorzysta co najmniej 5000 uczniów. To dla nich szansa, aby zobaczyć jak wygląda praca w danym przedsiębiorstwie, poznać najnowsze  techniki i rozwiązania i pracować na  sprzętach używanych w danych dziedzinach zawodowych.  Dzięki temu mogą pogłębić i wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkołach w realnych warunkach pracy, co niewątpliwie zwiększy ich szanse na rynku pracy. Uczniowie, którzy w szkole poznają teorię, a praktykę u przedsiębiorcy, będą stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie ryku pracy i zwiększą swoje szanse na zatrudnienie.

Projekt zakłada również modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, tak aby uczniowie mieli szansę korzystać w szkołach ze sprzętów nowej generacji, kształcić się pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz zdawać egzaminy zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w placówkach, w których się kształcą.