Skip to Content

Zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18

Szanowni Państwo,

18 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18.

Lista projektów

Skład KOP