Skip to Content

Zaktualizowane listy rankingowe konkursów nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 oraz nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19

W dniu 11 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursów nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 i nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19.