Skip to Content

Zaktualizowana lista rankingowa projektów oraz lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17.

Zaktualizowana lista projektów