Skip to Content

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/18.

Szanowni Państwo,

prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/18.

Lista projektów