Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19, informujewmy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dziewięć wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 7 335 906,51 zł.

Lista projektów