Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Zakończyła się wstępna weryfikacja kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/19 pragnę poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych osiemnaście wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  20 887 804,44 zł.

Lista projektów